Toch tweede deel lening voor Pallas; provincie overstag

medical_imagingDe provincie Noord-Holland heeft besloten toch het tweede deel van een lening voor de nieuwe reactor te betalen. Was de beslissing om het niet te doen geheim, in een brief aan de Provinciale Staten staat dat “na zorgvuldige afweging” besloten is “in te stemmen met de door de Stichting Pallas aangevraagde tweede tranche van financiering van € 14 miljoen van de provincie Noord-Holland.” Die instemming komt na “aanvullende informatie” en een tweede gesprek op 27 november tussen de minister van Economische Zaken en de Commissaris van de koningin en de gedeputeerde. De eerste € 6,5 miljoen van de tweede tranche (€ 14 miljoen) wordt overgemaakt na een gezamenlijk vergadering van de Staten, Economische Zaken en Raad van Toezicht Pallas op 17 december). Voor die andere €7,5 miljoen worden duidelijke afspraken gemaakt. De brief van de provincie straalt dan ook geen groot optimisme uit. Maar dat zou ook moeilijk anders kunnen.

In de brief van de provincie wordt vastgesteld dat de vraag naar molybdeen (de belangrijkste isotoop die Pallas moet gaan produceren) de afgelopen jaren is achter gebleven bij de verwachtingen en dat de groei de komende jaren naar beneden is bijgesteld. Men stelt nu haar hoop op de groei van de (nog kleine) markt van therapeutische isotopen en een groei in de productie van isotopen met een industriële toepassing.

Over de productie van medische isotopen zonder reactor schrijft de provincie dat de Stichting Pallas momenteel werkt aan een uitgebreid onderzoek “naar de relevantie en haalbaarheid van alternatieve technologieën op de langere termijn.” De Stichting Pallas neemt de resultaten van dit onderzoek mee in de business case die in 2017 voor de investeerders zal worden ontwikkeld.”

Europese subsidies?
Duidelijk wordt dat er nog geen private financiers zijn. “In 2017 zal de Stichting Pallas, na het selecteren van de ontwerper van de Pallas-reactor, gesprekken voeren met een beperkt aantal financiers en potentiële eigenaars en exploitanten voor de te bouwen reactor.“ Wel zal er begin 2016 een “eerste ronde van de marktconsultatie van investeerders en exploitanten” plaatsvinden.

Stichting Voorbereiding Pallas is vooral aan het kijken naar “nationale en Europese onderzoeksfinanciering zoals de Horizonprogramma's en het supplementaire programma.” Maar de vraag is dan of dat niet gewoon publiek en geen privaat geld is, Verder wordt overwogen “een verzoek tot plaatsing op de Roadmap voor Europese Research Infrastructuren (ESFRI)” te doen. “Het Ministerie van Economische Zaken draagt bij aan de interdepartementale afstemming over de onderzoeksagenda van de Pallas-reactor.” Weer een subsidietje?

Volgende go/no go moment pas in 2017?
Naar de huidige inzichten ligt het volgende go/no-go moment voor de provinciale en rijksbijdrage (derde tranche) in de tweede helft van 2017.” Maar zo staat er ook: “Wij vinden het belangrijk om in 201 6 te kunnen constateren dat de kansen voor Pallas zijn toegenomen. Als zich in 2016 ontwikkelingen voordoen die de kansen voor Pallas lijken te verslechteren zullen wij samen met de minister overleggen wat verstandig is.” Met andere woorden: ze moeten zo langzamerhand wel concrete vooruitgang boeken! 2015 zou het jaar van de waarheid worden voor Pallas, maar dat is hierbij een jaar verlengd.