Beschikbaarheid van water en de emissieloze energietoekomst

Water-web4We zijn geen grote fans van het IEA, het Internationaal Energie Agentschap. Structurele onderschatting van de mogelijkheden van duurzame energiebronnen en het blijven vasthouden aan (onmogelijke groeiscenario's voor) kernenergie zijn een paar van de redenen daarvoor. Maar één conclusie uit hun nieuwe World Energy Outlook 2016 willen we je toch niet onthouden. Zoals bekend, we hebben er vaker overgeschreven (in 2015 en in 2014) heeft watergebruik veel te maken met elektriciteitsproductie.

IEA concludeert dat de transitie naar een emissieloze energievoorziening waterstress (gelimiteerde beschikbaarheid van water) dan ook kan verergeren. En in sommige gevallen kan waterschaarste zelfs duurzame energieproductie in de weg staan. Het gaat er dus om goed te beseffen wat veel en wat weinig water nodig heeft. IEA zegt het zo:
Efforts to tackle climate change can exacerbate water stress in some cases, or be limited by water availability. Some low-carbon technologies, such as wind and solar PV, require very little water; but the more a decarbonisation pathway relies on biofuels, concentrating solar power, carbon capture or nuclear power, the more water it consumes.