Borssele vandaag weer in bedrijf

Pas vandaag, 20 juni, is de kerncentrale Borssele weer opgestart na een nogal uitgelopen splijtstofwisseling en onderhoudsstop. Eigenlijk had de centrale 11 juni weer in bedrijf moeten komen. Er zijn geen mededelingen over de aard en reden van het langer stilliggen.