Eigenaren weigeren te betalen voor ontmanteling Dodewaard

afval-uitsnede-kleinNuon, Engie, E.On en EPZ, eigenaren van kerncentrale Dodewaard, weigeren te betalen voor de ontmanteling van hun kerncentrale. En de Covra mag risicovoller gaan beleggen om zo te proberen het rendement te verhogen en het fonds voor de eindberging van kernafval meer te laten groeien [lees bericht daarover]. Dat zijn twee belangrijke punten uit een brief van minister Dijsselbloem over allerlei financiële aspecten van kernenergie en kernafval. Verder zou onmiddellijke sluiting van de kerncentrale Borssele geen invloed hebben op het fonds Eindberging; EPZ heeft namelijk al afgedragen voor het afval wat naar verwachting tot 2033 nog wordt geproduceerd. Dijsselbloem: “Een vroegtijdige sluiting heeft dus geen invloed op betalingen voor dit afval van EPZ waar het eindberging betreft.

De brief bevat de antwoorden van minister Dijsselbloem op vragen die nog overgebleven zijn uit het algemeen overleg nucleaire veiligheid van 24 mei.

Dodewaard; ruzie loopt uit de hand
Het belangrijkste nieuws uit de brief is de nu wel erg uit de hand lopende ruzie tussen het ministerie van Financiën en de eigenaren van de in 1997 gesloten Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland (GKN) Dodewaard. De minister legt de eigendoms-verhoudingen nog een keer uit: “De directe aandeelhouder van GKN is B.V. Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor (NEA). NEA bezit alle aandelen in GKN, en is tevens bestuurder van GKN. De aandelen van NEA zijn in handen van vier energiebedrijven (de achterliggende aandeelhouders), te weten ENGIE Energie Nederland N.V. (voorheen genaamd: GDF SUEZ Energie Nederland N.V.), N.V. Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ, Uniper Benelux N.V. (voorheen genaamd: E.ON Benelux N.V.) en Nuon Power Generation B.V.” Let wel: alle vier eigenaren (of hun moederbedrijven) bezitten en exploiteren kerncentrales in binnen- en buitenland. Het is wel bijzonder dat EPZ weigert te voldoen aan de wettelijke verplichtingen bij de ontmanteling van de kerncentrale in Dodewaard. Dat roept toch wel wat vragen op over de betrouwbaarheid van de toezeggingen over financiële verplichtingen voor de ontmanteling van de kerncentrale Borssele.

Kernenergiecentrale Nederland (GKN) voldoet niet aan de wettelijke verplichting om financiële zekerheid te stellen voor de kerncentrale in Dodewaard (KCD). Er is al jaren onduidelijkheid over de vraag of de GKN voldoende geld heeft (spaart) voor de ontmanteling die gepland staat in 2045. Op 9 maart 2016 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak bevestigd dat de GKN niet voldoet aan de wettelijke verplichting om financiële zekerheid te stellen voor de kerncentrale in Dodewaard.
Naar aanleiding van die uitspraak heeft het ministerie de “achterliggende aandeelhouders verzocht aansprakelijkheid te erkennen voor de ontmantelingskosten van de KCD.” En dan: “Zij hebben dit geweigerd.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft, in overleg met Financiën, op 1 juli 2016 GKN per brief gesommeerd te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.” Dat zal dan waarschijnlijk wel met een dwangsom zijn.

Dijsselbloem: aandeelhouders Borssele verantwoordelijk
Maar als je de brief van Dijsselbloem zo leest is het vrijwel ondenkbaar dat hij toe zal stemmen in financiële steun voor kerncentrale Borssele. Ook al staat er niets over de mogelijke steun voor in; het leest als: de aandeelhouders moeten het zelf oplossen. Over het ontmantelingsfonds van EPZ zegt hij: “Zoals aangegeven in de brief van 8 juni jl. is voor het kabinet het uitgangspunt dat EPZ en haar aandeelhouders (DELTA en RWE) zelf verantwoordelijk zijn voor de bekostiging en de ontmanteling van de kerncentrale Borssele. Een vroegtijdige sluiting van de kerncentrale maakt dit niet anders.