Financiële perikelen fonds eindberging radioactief afval

afval-wobMinister Dijsselbloem van Financiën en minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu stuurden vandaag de Tweede Kamer een brief over de financiële aspecten rond de opslag en eindberging van radioactief afval door COVRA. Interessant zou je denken, maar het is min of meer een weinigzeggende opsomming uit de Covra jaarverslagen, en vooral ook uit de documenten die Laka ontving na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Weinig nieuws, dus.
Voor de lange termijn is er een fonds dat er toe moet leiden dat er in 2130 een bedrag van 2 miljard euro is voor de realisering van een eindberging van het radioactief afval. Want, eind vorige eeuw is uitgerekend dat een eindberging tussen de 1,5 en 2,5 miljard kost. De producenten van radioactief afval dragen bij in dat fonds.

Duidelijk was al dat de verwachtte groei van het geld voor de lange termijn achterblijft bij de ramingen door o.a. de lage rentestand. Dit werd tot nu toe aangevuld door de Covra, de beheerder van het fonds, maar dat kan eigenlijk niet meer gezien de slechte financiële situatie: de Covra teert teveel in op het eigen vermogen. ”Als deze lage rentestand aanhoudt zal dit naar verwachting leiden tot een negatief eigen vermogen bij COVRA, mogelijk al in 2016”, schrijven de ministers. Dat hoeft niet direct een probleem te zijn, maar toch: “Dit negatief eigen vermogen is wel een indicatie dat het kunnen voldoen aan de verplichtingen op lange termijn voor opslag en eindberging onder druk kan komen te staan.” Maar het is natuurlijk zo, dat de vraag of de Covra in 2130 over voldoende middelen beschikt voor de eindberging, niet alleen afhangt van het rente resultaat. “De daadwerkelijke kosten van de eindberging, de hoeveelheid afval, tarieven en beleggingshorizon bepalen mede of Covra uiteindelijk voldoende middelen zal hebben om aan haar verplichtingen te voldoen.”

Maar verder worden daar dan weer geen mededelingen over gedaan, terwijl al lang duidelijk is dat dan de tarieven voor de producenten van afval (flink) verhoogd moeten worden. Vreemd, en misschien een teken aan de wand, komt daar opeens de 'duale strategie’ naar voren die Nederland sinds kort heeft: internationale opslag. En concluderen de ministers: “Een internationale eindberging zou mogelijk kostenvoordelen met zich mee kunnen brengen.” Internationale opslag als besparingsmogelijkheid.

Ook wordt er nog meegedeeld dat er over de ontstane situatie overleg plaats vindt met de Covra. Een dooddoener ondertussen, want dat wordt al een jaar gezegd. Sterker, in de WOB-stukken blijkt dat er in 2011 al overleg is met de Covra over de tekorten en of de vervuilers niet gewoon meer moeten gaan betalen. Veel viel (en valt) er niet te lezen in die pakweg 200 pagina’s documenten: 90% van de tekst is weggelakt. Het weinige dat wel te lezen was gaf toen al geen rooskleurig beeld: “COVRA heeft onvoldoende mogelijkheden om het tekort t.o.v. de verwachting uit eigen middelen aan te vullen.

Hoewel dat in deze brief door Dijsselbloem en Schultz van Haegen nu nog eens wordt herhaald, is de teneur van deze brief wel anders: Niets aan de hand, risico’s heb je nu eenmaal. “Toekomstige ontwikkelingen op het gebied van groei van de middelen en kostenramingen zijn onzeker en vormen een risico voor de bekostiging van langetermijnopslag en eindberging. Dit risico is inherent aan het lange termijn karakter van de activiteiten en alle onzekerheden die dat met zich meebrengt.

En wat doet het kabinet? Het gaat ons voor de zomer informeren over een analyse waarin “de inkomsten, de inrichting, risicoprofiel, zekerheden en het (geïntegreerd) middelenbeheer van de deelneming” worden meegenomen, met “het uitgangspunt dat geen onredelijke lasten naar latere generaties worden doorgeschoven.”.

We zullen zien.

Dit bericht werd geplaatst in COVRA, Eindberging, Internationale opslag, Kosten/budget, Regering en getagged met , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 25 maart 2020: Eindberging kernafval: ANVS gooit handdoek in de ring

  Omdat toezichthouder ANVS een te onduidelijke rol had bij de voorbereiding van de eindberging van kernafval, neemt de ANVS hier nu afstand van. Dat volgt uit een advies van de Raad van Advies van de ANVS, wat de ANVS heeft omarmd. De RvA wijst er op dat de ANVS wel verantwoordelijk is voor het toezicht […]


 • 18 januari 2023: Raad van State: Informatie COVRA valt wèl onder de Wet Open Overheid

  Vanochtend deed de Raad van State uitspraak in het hoger beroep van Laka tegen de weigering van kernafvalbeheerder COVRA om op Laka's Wob-verzoek over het geheime eindbergingsonderzoek te beslissen. De Raad van State bevestigt de uitspraak van de rechtbank uit 2021, maar stelt ook vast dat de COVRA onder de nieuwe Wet open overheid het […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 20 juli 2020: COVRA wil dat ANVS voorgenomen dwangsom geheim houdt

  Toezichthouder ANVS meldde in haar recente jaarverslag een inspectie te hebben gedaan bij kernafvalbeheerder COVRA en naar aanleiding daarvan staatssecretaris Van Veldhoven te hebben geadviseerd de financiering van de opslag en eindberging van kernafval te herzien. Laka heeft de ANVS daarop om meer informatie gevraagd, en het blijkt nu dat de ANVS de COVRA na […]


 • 29 november 2018: Covra mag geld van Eindbergingsfonds risicovol beleggen

  De centrale organisatie voor radioactief afval in Nederland, de Covra, met het geld uit het Waarborgfonds Eindberging een beleggingsportefeuille opbouwen. Het waarborgfonds moet ervoor zorgen dat in 2120 de eindberging van radioactief afval gefinancierd kan worden. De Covra heeft toestemming gekregen om risicovoller te gaan beleggen. hiermee moet het rendement van de beleggingen hoger wordt, […]


 • 28 juli 2017: Duurzame energie-opwekkers maken samen een vuist tegen kernenergie

  Volgens Europese regels moeten alle kosten van kernafval voor rekening komen van de producenten ervan. In Nederland geven producenten hun kernafval af aan staatsbedrijf Covra. Anders dan in andere landen neemt de Covra met het eigendom van het kernafval ook alle kosten voor opslag, onderzoek en eindberging ervan voor haar rekening. Daarmee zijn kernafval-producenten zoals […]