GroenLinks: grote zorgen over milieutoezicht Stable Isotopes (Urenco)

Urenco_stable_isotopesGroenLinks in Provinciale Staten heeft grote zorgen over het milieutoezicht op Stable Isotopes, een bedrijfsonderdeel van uraniumverrijker Urenco. Voor de zomer vond een ongeluk  plaats bij dit bedrijf. Overijssels GroenLinks Statenlid Robert Jansen vroeg daar 15 juni jongstleden opheldering over. Na de zomer gaf het provinciebestuur antwoord op die vragen. Kort samengevat wijzen verschillende overheden naar elkaar wie verantwoordelijk is voor het toezicht op dit bedrijf. Tubantia komt vandaag met het nieuws  dat dit onderdeel van Urenco helemaal niet gecontroleerd wordt. Gemeente, provincie en toezichthouder ANVS ontkennen allemaal het bevoegd gezag te zijn.

Tot vorig jaar was de gemeente Almelo bevoegd gezag als het ging om Stable Isotopes. Na het incident van afgelopen juni heeft de gemeente aan Dagblad Tubantia laten weten dat de provincie Overijssel sinds 1 januari bevoegd gezag is. Maar de provincie Overijssel bestrijdt dat. In haar antwoord op vragen van Jansen stelt GS dat niet de provincie Overijssel, maar de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) bevoegd gezag is bij het Almelose bedrijf. ‘Stable Isotopes vormt met het naastgelegen Urenco één inrichting in de zin van de Kernenergiewet en valt in zijn geheel onder het bevoegde gezag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.’ Duidelijk, ware het niet dat de ANVS zelf de lezing van de provincie bestrijdt en zegt dat het bevoegd gezag wel degelijk bij de provincie ligt.

GroenLinks heeft dit onderwerp op de agenda gezet van Provinciale Staten voor 26 oktober. Ondertussen heeft Liesbeth van Tongeren in de Tweede Kamer vragen gesteld.