Kamp over Splitsing ECN en NRG: kernenergie bedreigt duurzaam

ECN-NRG-logoVóór 1 oktober laat minister Kamp weten wat er precies moet gebeuren met ECN en NRG. Een in zijn opdracht gemaakt rapport van Berenschot concludeert dat de twee elkaars tegenpolen zijn: ECN duurzaam, NRG kernenergie. En dat kernenergie duurzaam dreigt mee te sleuren in de afgrond. Dat het slecht gaat met het Energiecentrum Nederland (ECN) is al langer bekend. In februari liet de directeur van ECN nog weten dat de verwevenheid met de nucleaire poot NRG afgestoten moet worden omdat anders een faillissement dreigt. Minister Kamp (EZ) laat in de brief aan de Kamer nog eens weten waar dat (volgens de directie van ECN) aan ligt: de kosten voor het opruimen van het historisch radioactief afval is veel duurder dan voorzien; de HFR heeft eind 2015 ongepland stilgelegen (zie ook hier), met als gevolg een lager dan verwacht resultaat voor NRG. Ten slotte kan NRG thans de kostprijs van de isotopenproductie niet voldoende doorrekenen in de verkoopprijs van medische radio-isotopen om full cost recovery te realiseren. Dat laatste betekend gewoon dat de productie met medische isotopen door reactoren flink gesubsidieerd blijft.

Dus allemaal nucleair-gerelateerde zaken waar ECN mee omhoog zit. Heel logisch en niet nieuw dus dat dat uit elkaar gehaald moet worden. Ook, en dat wordt in het rapport Berenschot wel mooi verwoord, het toch wel twee bedrijven zijn die niets met elkaar hebben. Sterker zelfs. Het rapport zal pas in het najaar gepubliceerd worden, maar Berenschot constateert volgens de brief van Kamp dat "de nucleaire en duurzame activiteiten een zeer beperkte synergie met elkaar hebben, elkaar belemmeren en belasten, van andere orde van grootte zijn als het gaat om bedrijfsrisico's en separate management aandacht vragen".

Het beste is dus om de nucleaire en de duurzame poot te "ontvlechten", adviseert Berenschot. En dat is Kamp ook van plan. Vóór 1 oktober komt hij met een voorstel. “Bij mijn besluit zal ik onder meer de borging van de (nucleaire) veiligheid, de voorzieningszekerheid van medische radio-isotopen, de (economische) levensvatbaarheid (in voorkomend geval) voor alle toekomstige onderdelen en de juridische, technische en financiële haalbaarheid van de mogelijke oplossingen meewegen.

Voor ECN Duurzaam zal dat waarschijnlijk een doorstart betekenen in de vorm van een 'kernorganisatie' die dan kan gaan werken aan samenwerkingsverbanden en de integratie van onderzoeksprogramma's om uiteindelijk te komen tot een nationale onderzoeksorganisatie voor duurzame energie.

De rol en toekomst van NRG wordt meegenomen in een (al eerder aangekondigd) onderzoek naar de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland door bureau Technopolis.

Belangrijk voor ons is dat de nucleaire poot de verantwoordelijkheid krijgt voor (het opruimen van) het radioactief afval. Dat kan natuurlijk niet bij de duurzame poot geparkeerd worden.