Kamp over Splitsing ECN en NRG: kernenergie bedreigt duurzaam

ECN-NRG-logoVóór 1 oktober laat minister Kamp weten wat er precies moet gebeuren met ECN en NRG. Een in zijn opdracht gemaakt rapport van Berenschot concludeert dat de twee elkaars tegenpolen zijn: ECN duurzaam, NRG kernenergie. En dat kernenergie duurzaam dreigt mee te sleuren in de afgrond. Dat het slecht gaat met het Energiecentrum Nederland (ECN) is al langer bekend. In februari liet de directeur van ECN nog weten dat de verwevenheid met de nucleaire poot NRG afgestoten moet worden omdat anders een faillissement dreigt. Minister Kamp (EZ) laat in de brief aan de Kamer nog eens weten waar dat (volgens de directie van ECN) aan ligt: de kosten voor het opruimen van het historisch radioactief afval is veel duurder dan voorzien; de HFR heeft eind 2015 ongepland stilgelegen (zie ook hier), met als gevolg een lager dan verwacht resultaat voor NRG. Ten slotte kan NRG thans de kostprijs van de isotopenproductie niet voldoende doorrekenen in de verkoopprijs van medische radio-isotopen om full cost recovery te realiseren. Dat laatste betekend gewoon dat de productie met medische isotopen door reactoren flink gesubsidieerd blijft.

Dus allemaal nucleair-gerelateerde zaken waar ECN mee omhoog zit. Heel logisch en niet nieuw dus dat dat uit elkaar gehaald moet worden. Ook, en dat wordt in het rapport Berenschot wel mooi verwoord, het toch wel twee bedrijven zijn die niets met elkaar hebben. Sterker zelfs. Het rapport zal pas in het najaar gepubliceerd worden, maar Berenschot constateert volgens de brief van Kamp dat "de nucleaire en duurzame activiteiten een zeer beperkte synergie met elkaar hebben, elkaar belemmeren en belasten, van andere orde van grootte zijn als het gaat om bedrijfsrisico's en separate management aandacht vragen".

Het beste is dus om de nucleaire en de duurzame poot te "ontvlechten", adviseert Berenschot. En dat is Kamp ook van plan. Vóór 1 oktober komt hij met een voorstel. “Bij mijn besluit zal ik onder meer de borging van de (nucleaire) veiligheid, de voorzieningszekerheid van medische radio-isotopen, de (economische) levensvatbaarheid (in voorkomend geval) voor alle toekomstige onderdelen en de juridische, technische en financiële haalbaarheid van de mogelijke oplossingen meewegen.

Voor ECN Duurzaam zal dat waarschijnlijk een doorstart betekenen in de vorm van een 'kernorganisatie' die dan kan gaan werken aan samenwerkingsverbanden en de integratie van onderzoeksprogramma's om uiteindelijk te komen tot een nationale onderzoeksorganisatie voor duurzame energie.

De rol en toekomst van NRG wordt meegenomen in een (al eerder aangekondigd) onderzoek naar de nucleaire kennisinfrastructuur in Nederland door bureau Technopolis.

Belangrijk voor ons is dat de nucleaire poot de verantwoordelijkheid krijgt voor (het opruimen van) het radioactief afval. Dat kan natuurlijk niet bij de duurzame poot geparkeerd worden.

Dit bericht werd geplaatst in ECN, NRG en getagged met , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 10 januari 2020: What’s in a name: Van Reactorcentrum Nederland naar EnergieTransitie

  In juli 1976 werd de naam van het in 1955 opgerichte Reactorcentrum Nederland (RCN) veranderd in ECN: het Energieonderzoek Centrum Nederland. Het overgrote deel van de subsidie ging echter nog jaren naar kernenergie. Gelukkig kenterde dat langzaam. De kernenergietak van ECN werd in 1998 ondergebracht in een nieuwe dochter NRG, de Nuclear Research and consultancy […]


 • 19 februari 2018: Nog eens €117 miljoen voor afvoer radioactief afval Petten

  Het Rijk stelt voor in 2018 €117 miljoen extra beschikbaar voor het afvoeren van het radioactief afval van het ECN/NRG terrein in Petten. Die €117 miljoen is noodzakelijk voor “het vinden van een duurzame oplossing waarbij het afval veilig door NRG kan worden afgevoerd en waarbij de leveringszekerheid van medische isotopen en de nucleaire veiligheid […]


 • 19 december 2017: EZ: Honderden miljoenen extra voor kernenergiesector

  Uit stukken uit het archief van de kabinetsformatie blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat er rekening mee houdt dat de kernenergiesector honderden miljoenen extra overheidsgeld nodig heeft. Er moet onder andere nog veel geld naar NRG in het Noord-Hollandse Petten. Zo heeft Petten naar verwachting €100 miljoen extra nodig voor de afvoer […]


 • 2 augustus 2017: Opmerkelijk optimistisch jaarverslag NRG/ECN

  Het gezamenlijke jaarverslag van ECN en NRG over 2016 is verschenen. Het heet ‘Uitzicht op een gezonde toekomst’ en kan op z’n minst een document met een zeer positieve visie genoemd worden, terwijl 2016 allesbehalve een positief jaar was voor ECN en NRG. Gezamenlijk is er een klein verlies (1,5 miljoen) maar daar was dan […]


 • 13 juni 2017: ANVS keurt plan NRG voor afvoer radioactief afval goed

  NRG moet eindelijk haar best gaan doen om het historisch radioactief afval voor eind 2027 afgevoerd te krijgen. Dat jaar is nu de einddatum van het meest sombere scenario. Dat schrijft toezichthouder ANVS in haar goedkeuring van het Plan van Aanpak voor de afvoer van al het radioactief afval van NRG in Petten. Verder vindt […]


 • 18 april 2017: Cijfers ECN: Pallas overbodig, HFR kan dicht

  Omdat er medio 2017 overcapaciteit is voor de productie van medische isotopen kan de Hoge Flux Reactor in Petten op korte termijn dicht. De Pallasreactor, de geplande vervanger van de HFR, lijkt daarmee overbodig. Het Ministerie van Economische kreeg hierover in mei 2016 cijfers onder ogen. Toch besloot minister Kamp ECN in oktober €40 miljoen […]