Kamp tegen aandeelhouders Delta: zoek het dan zelf maar uit!

BorsseleMinister Kamp vindt dat, nu de aandeelhouders zijn voorstel hebben afgewezen, Delta z’n financiële problemen met de kerncentrale zelf maar op moet lossen. Dat schrijft hij in een Kamerbrief waarin hij reageert op de brief van de provincie Zeeland van eerder deze week. De provincie stelde daarin dat de oplossing die het kabinet wil voor de aandeelhouders onmogelijk is en hun financiële mogelijkheden ver te boven gaat. Kamp blijft er bij: de aandeelhouders -gemeentes en provincie- hebben voldoende financiële armslag maar willen gewoon niet. Een flinke ruzie is het resultaat. Gedeputeerde Schönknecht:  “en ik zou willen dat onze kerncentrale in Siberië stond!

Afgelopen week stuurde de provincie als belangrijkste aandeelhouder van Delta een brief na de minister van Economische Zaken Kamp met de constatering dat de onderhandelingen over de oplossing van de financiële problemen bij Delta (door de kerncentrale) afgebroken zijn. En dat ‘volgens opgevangen signalen’ de minister ook weinig behoefte heeft om daar verder mee te gaan. De aandeelouders wijzen de oplossing die het kabinet voorstelt af.

In de kamerbrief 'Uitkomsten overleg aandeelhouders DELTA' die minister Kamp gisteren aan de Kamer stuurde, laat hij er geen gras over groeien: al in de eerste alinea is hij over duidelijk: uit het onderzoek van het bureau Roland Bergerblijkt dat Delta over voldoende financiële middelen beschikt om haar slechte financiële positie het hoofd te kunnen bieden en de nucleaire veiligheid te borgen, maar dat zij daartoe twee van haar drie gezonde bedrijfsonderdelen zou moeten verkopen.

Minister kamp bestrijdt dan ook dat de aandeelhouders (provincie en gemeenten) niet de financiële middelen hebben om zijn voorstel uit te voeren. “Er kan op basis van harde normen of wettelijke bepalingen niet geconcludeerd worden dat voor de deelnemers de financiële positie dusdanig slecht is, dat de gevraagde bijdrage voor deze overheden niet mogelijk is. Het betreft echter wel een weging die de lokale overheden moeten maken waarbij het Rijk constateert dat de betrokken overheden in hun afweging tot de conclusie zijn gekomen de hun beschikbaar staande middelen niet op deze manier te willen inzetten.” Het is een keuze van de aandeelhouders om het niet te willen, geen onmogelijkheid. Op de vraag van het kabinet aan de aandeelhouders “om inzichtelijk te maken hoeveel zij zouden kunnen bijdragen en onder welke voorwaarden zij dat zouden kunnen doen, heeft het kabinet geen reactie gekregen.

Hij is verrast dat de aandeelhouders het tussenvonnis van het Gerechtshof aanpakken om hun argumenten kracht bij te zetten. Kamp: het gerechtshof concludeert dat het te weinig informatie heeft voor een vonnis, vraagt om meer informatie van beide zijden, en zal naar verwachting in het voorjaar van 2017 vonnis wijzen.

Nu de aandeelhouders van DELTA de handreiking van het kabinet hebben afgewezen, is het aan DELTA en haar aandeelhouders zelf om een oplossing te vinden voor de financiële situatie bij DELTA.

De reactie ( via Omroep Zeeland) van gedeputeerde Schönknecht: “Als het Rijk niet helpt met een oplossing voor de kerncentrale dan gaat Zeeland voor de komende twintig tot dertig jaar op slot voor welke financiering dan ook.

Hoewel de situatie rond Delta vandaag niet op de vergadering van de Provinciale Staten vergadering stond, ging het er natuurlijk wel even in het begin over, maar het is vooral een herhaling van zetten. Gedeputeerde Schönknecht sluit het deel af en zegt letterlijk: “en ik zou willen, voorzitter, dat onze kerncentrale in Siberië stond!