Kernafvalverwerker Covra vergist zich in radioactiviteit kernafval NRG

bronhouderBij de aanvraag voor een transportvergunning voor kernafval van NRG in Petten, waar in augustus al vragen over rezen, heeft kernafvalverwerker Covra gevaarlijke neutronenstraling over het hoofd gezien. Toezichthouder ANVS merkte deze fout niet op, terwijl neutronenstraling bij het te vervoeren afval gebruikelijk is. Afvalorganisatie Covra trok uiteindelijk zelf in november aan de bel omdat ze zich hadden gerealiseerd dat de transportvergunning met een te lage radioactiviteit was aangevraagd. De afvalverpakking is vier keer zo radioactief als Covra eerder berekende.

Weet u het nog: In de zomer waren er vragen rondom een kernafvaltransport van Petten naar Zeeland. EenVandaag schonk er aandacht aan. Laka zocht de publiciteit toen bleek dat kernafval zou worden vervoerd in containers die daar niet geschikt voor waren. D66 kamerlid Sjoerdsma stelde tot twee keer toe Kamervragen over de verleende vergunning.

Afgelopen vrijdag (25-11) werd opeens een wijzigingsvergunning voor het betreffende transport gepubliceerd.

De Covra was er begin november namelijk achtergekomen dat ze bij de aanvraag neutronenstraling waren vergeten: “Overwegende dat COVRA heeft aangeven dat bij de oorspronkelijke aanvraag [...] abusievelijk de neutronendosis van de te vervoeren Am/Be bron niet is meegenomen in het bepalen van de totale transportindex”. De Covra verzocht per “zending de transportindex van een collo te wijzigen van maximaal 2 in maximaal 8".

De transportindex van een verpakking is, volgens het Internationaal Atoom Energie Agentschap: “the maximum radiation level at 1m from the external surface of the package, expressed in mSv/h and multiplied by 100.

Ook met een transportindex van 8 is volgens ANVS echter “de transportveiligheid gewaarborgd” en is er geen weigeringsgrond op grond van de Kernenergiewet.

Het is rijkelijk laat de vergunning nu nog te wijzigen. Deze verloopt aanstaande donderdag 1 december al. Of het transport al is geweest is onduidelijk.

Vorig jaar had de ANVS ook al per abuis een vergunning voor het vervoer van verarmd uranium naar Rusland afgegeven, terwijl alleen vergunning voor natuurlijk uranium toegestaan had mogen worden.

Dit bericht werd geplaatst in , , , en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - Twitter: @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka - Linkedin: company:stichting-laka - ActivityPub: @lakanieuws@laka.orgGerelateerde berichten:

 

 • 15 december 2022: COVRA krijgt ontwerpvergunning voor nieuwe kernafvalbunker Petten

  De ANVS heeft een ontwerpvergunning gepubliceerd voor het MOG, het 'Multifunctioneel Opslag Gebouw' van de COVRA. Het MOG is een nog te bouwen kernafvalbunker, specifiek bedoeld voor het historisch kernafval van NRG in Petten. Het is op opmerkelijk dat COVRA voor dit kernafval een nieuwe bunker wil bouwen, omdat onlangs bleek dat dat de ruimte […]


 • 26 oktober 2022: ANVS twijfelt aan veiligheidscultuur bij kernafvalopslag COVRA

  Onlangs kregen we een zeldzaam inkijkje in de communicatie tussen kernafvalbeheerder COVRA en toezichthouder ANVS. Daaruit blijkt dat de COVRA meer dan de helft van de veiligheidsrelevante interne procedures vijf jaar niet had nagelopen. Maar misschien nog wel ernstiger, dat COVRA, om een wettelijk veiligheidsonderzoek maar positief te kunnen framen, weinig kritische zelfreflectie toonde over die […]


 • 20 oktober 2020: NRG wil historisch kernafval Petten afvoeren naar nog te bouwen gebouw COVRA

  NRG wil het historisch kernafval in Petten afvoeren naar het MFOG, een nieuw, nog te bouwen gebouw bij de COVRA in Zeeland. Toezichthouder ANVS heeft hiervoor vorige week een gewijzigd afvoerplan van NRG goedgekeurd. In het nog te bouwen gebouw zou zowel middel als hoog radioactief afval uit Petten worden geborgen. Het plan komt in […]


 • 9 oktober 2020: ANVS: Ziekenhuizen krijgen de rekening voor het kernafval van Borssele

  Toezichthouder ANVS heeft vastgesteld dat ziekenhuizen de rekening krijgen voor de financiële risico's die kernafvalbeheerder COVRA aangaat voor de verwerking en opslag van kernafval van de kerncentrale Borssele en de Hoge Flux Reactor in Petten. Dit is in strijd is met het wettelijke principe van 'de vervuiler betaalt'. De ANVS wilde COVRA daarom een dwangsom […]


 • 22 januari 2020: Ondanks ‘beëindiging’ nog steeds kernwapen-uranium in Petten

  Omdat met hoogverrijkt uranium kernwapens kunnen worden gemaakt, is wereldwijd afgesproken het gebruik ervan uit te bannen. Tijdens de nucleaire top in Den Haag, in 2014, sprak de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zo ook met Nederland af om voor de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- naar laagverrijkt uranium. Vier jaar […]


 • 5 november 2019: Afvoer radioactief afval NRG Petten weer duurder en vertraagd

  Toezichthouder ANVS heeft gisteren, maandag 4 november, opnieuw een plan van aanpak van NRG goedgekeurd. Het plan regelt de afvoer van historisch radioactief afval uit Petten. Uit de gepubliceerde goedkeuring blijkt dat de afvoer opnieuw duurder en vertraagd is, tot na 2027. De ANVS gaat er vanwege de €117 miljoen van het Rijk van uit […]