Lighthouse in handen van nucleaire industrie

asml-hoofdkantoorUraniumverrijkingsbedrijf Urenco laat weten dat ze betrokken zijn bij het vormen van een consortium dat het ASML Lighthouse-procedé voor de productie van medische isotopen verder moet ontwikkelen. Eerder maakte NRG hun betrokkenheid bekend. Dat beide bedrijven in overleg zijn met ASML over het nieuw te vormen consortium dat de verdere ontwikkeling en commercialisering van het procedé ter hand moet nemen is geen geruststellend idee. Beide bedrijven hebben namelijk niet veel belang hebben bij het slagen ervan. De ontwikkeling van ASML Lighthouse over laten aan de nucleaire industrie is toch een beetje hetzelfde als pyromanen verantwoordelijk maken voor brandpreventie: ze hebben er waarschijnlijk wel verstand van, maar zeker geen belang bij.

Urenco (via Stable Isotopes) verrijkt –zuivert- een aantal niet-radioactieve isotopen voor gebruik in medische diagnostiek. Maar het uraniumverrijkingsbedrijf Urenco is natuurlijk helemaal niet gebaat bij de ontwikkeling van isotopenproductie zonder kernreactoren en uranium. Net als NRG niet gebaat is bij concurrentie van de isotopenproductie van –hun- reactoren. Want hun business case is kernenergie. En voor hen is de komst van de nieuwe Pallasreactor (die zij gaan exploiteren) van levensbelang.

En dan heb je ook nog de Stichting Voorbereiding Pallasreactor. Je hoort er weinig van, maar dat is de club met 80 miljoen en maar één missie: de realisering van de nieuwe kernreactor Pallas. Het ware beter geweest (en misschien is het nog niet te laat) om die stichting de missie mee te geven om de leveringszekerheid van medische isotopen in de toekomst veilig te stellen. En die 80 miljoen (of wat er van over is) daarvoor in te zetten. En dus niet langer bij voorbaat uit te gaan van één specifieke productie methode: namelijk een nieuwe reactor. Want op deze manier heeft die club geen enkel belang bij de ontwikkeling van Lighthouse en alternatieve productiemethoden in het algemeen.
Want Lighthouse is slechts één van de vele methoden die de komende jaren isotopen gaan produceren. Lighthouse is er één voor de middellange termijn. Er zijn er die al helemaal ontwikkeld zijn -en anderen bijna- en die allemaal in de rest van dit decennium enorm zullen groeien.

Ook de medewerking (supervisie?) van het ministerie van Economische Zaken aan het Lighthouse consortium is wat dat betreft niet erg geruststellend. Het ministerie is van oudsher een pro-kernenergie bolwerk en haar ministers daarvan de spreekbuis. Dat blijkt ook geregeld als we Kamp horen over kernenergie en de rol van kernenreactoren in de productie van medische isotopen. Ook al wordt hij –door de ontwikkelingen- gedwongen zijn toon ietwat te matigen, de irritatie over die ‘vermaledijde’ alternatieve productiemethoden is nog vaak merkbaar.

Als we de ontwikkeling van Lighthouse overlaten aan de nucleaire industrie dan is er grote kans dat we opnieuw die innovatieslag missen. En toch een reactor gaan bouwen die bij de opening al achterhaald en onnodig is.

En dat is pas slecht voor de leveringszekerheid.