Meer vertraging voor Pallas; Koreanen verwachten aanbesteding te winnen

Zuid-Koreaanse media meldden afgelopen dagen dat in de zomer van 2017 de beslissing valt over welk bedrijf Pallas mag gaan bouwen. Eind februari gaat de Koreaanse gegadigde KAERI officieel een ‘bid’ plaatsen. Het staatsbedrijf KAERI gaat ervan uit dat ze zullen winnen, maar dat zullen de Fransen (AREVA) en de Argentijnen (INVAP) ook. Met de bouw is naar verwachting een bedrag van 600 miljoen euro gemoeid. Dat geld is er nog niet. KAERI doet op dit moment ook de upgrade (het Oyster project) van de kleine reactor in Delft. Ondertussen is het aanbestedingsproject ook weer vertraagd, in de tender in de zomer van 2015 stond nog dat de winnaar in juni 2016 bekend zou zijn.

De aanbestedingstraject voor het nucleaire gedeelte van Pallas begon in de zomer van 2015. In september 2015 waren vier offertes. Naast de drie eerder genoemde bedrijven was ook een Russisch bedrijf in de race. Maar die is echter afgevallen. Het gaat dus nog om drie bedrijven. Het Argentijnse INVAP, overigens, had de eerdere aanbesteding voor Pallas in 2009 gewonnen. Maar dat traject werd afgebroken door gebrek aan financiering. Daarop stelden rijk en provincie samen 80 miljoen euro beschikbaar voor fase 1: ontwerp & vergunningstraject, aanbesteding en vinden van privaat geld voor de bouw. Die fase 1 zou oorspronkelijk vier jaar duren: van eind 2013, toen de Stichting Voorbereiding Pallasreactor opgericht werd, tot en met 2017.

 • Planning oktober 2013: Uit brief van Europese Commissie met beslissing dat de 80 miljoen euro steun van rijk en provincie geoorloofd is.

Verdere vertraging
Ondertussen loopt de vertraging voor Pallas verder op. In de tender, in de zomer van 2015, staat dat het contract met de winnaar loopt van 10-6-2016 tot en met 31-12-2025. Nu wordt de winnaar pas in de zomer van 2017 bekend gemaakt, is de verwachting. Een flinke vertraging dus.
Dat bleek ook al uit een paar andere feiten die we tot nu toe nog niet goed konden duiden.
De vergunningsaanvraag zou, volgens het in 2015 gepresenteerde plan, in derde/vierde kwartaal 2016 plaatsvinden, maar dat is niet gebeurd. Verder viel het ons eind november op dat het tweede deel van de lening door het ministerie van Economische Zaken in 2016 niet is uitbetaald aan Pallas. Dat blijkt uit de wijziging van de begrotingsstaten van EZ. Reden: “omdat het in 2014 door EZ versterkte voorschot voldoende blijkt te zijn om de tot en met 2016 gedane en verwachte uitgaven (…) te dekken”. Dat gaat om een flink bedrag (12 miljoen) en kan bijvoorbeeld duiden op het (nog) niet hoeven te betalen van een voorschot aan de winnaar van de aanbesteding.

En provincie Noord-Holland?
Vooral de provincie Noord-Holland moet pijn in de buik krijgen van de nieuwe vertragingen. De provincie stelt ook 40 miljoen euro beschikbaar, maar zijn al lange tijd ontevreden over de vorderingen. Zelfs zo erg dat ze eind 2015 in eerste instantie het betalen van hun bijdrage weigerden. Na nieuwe eisen aan de voortgang van Pallas en duidelijke ‘go-no go’ momenten is de provincie wel weer akkoord gegaan, maar blij waren ze niet. In de tweede helft van 2017 is er weer zo’n beslismoment. We hopen dat ze de politieke moed hebben de stekker uit het project te trekken, en daarmee hun verlies te minimaliseren. De rest van de nog niet betaalde 40 miljoen euro zou dan geïnvesteerd kunnen worden in alternatieve productie methodes voor medische isotopen. Om nog wat werkgelegenheid veilig te stellen en ook daar niet achter het net te vissen.

 • Eerdere planning januari 2011: Uit een powerpoint presentatie van NRG
Dit bericht werd geplaatst in Pallas-kernreactor, Provinciale Staten en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 22 juni 2018: Provincie wil eerst overleg met minister over lening Pallas

  De onrust in Noord-Holland over het mogelijk doorgaan van de Pallas-reactor neemt toe. Gedeputeerde Staten wil eerst overleg met de minister voor ze besluit om het laatste deel van de lening voor de kernreactor uit te betalen. De provincie en het Rijk betalen samen €80 miljoen voor de voorbereiding van Pallas. Uit een gepubliceerde brief […]


 • 30 april 2018: Pallasreactor: nog geen private financiering; beslissing in 2020

  Er zijn nog steeds geen private financiers voor de Pallasreactor, het laatste deel van de lening voor de reactor zal binnenkort uitbetaald moeten worden, maar een definitieve beslissing over het doorgaan van de nieuwe reactor is pas noodzakelijk in 2020. Dit blijkt uit de kabinetsreactie op nieuwe onderzoeken van de Hoogambtelijke werkgroep Nucleair Landschap. Verder […]


 • 15 december 2015: Coalitie Noord-Holland nu opeens eens met geld voor Pallas

  Gisteren (maandag 14 december) was er een vergadering van de commissie EEB (Energie, Economie en Bestuur) van de Provinciale Staten Noord-Holland over een provinciale lening voor de bouw van de kernreactor Pallas in Petten. De coalitiepartijen CDA, D66, PvdA en VVD kwamen daarbij terug op de afspraak in het coalitieakkoord dat de tweede tranche van […]


 • 21 mei 2015: Coalitieakkoord Noord-Holland: twijfel over Pallas groeit

  Er is een nieuw coalitieakkoord in de provincie Noord-Holland: Ruimte voor groei; coalitieakkoord 2015 – 2019. De coalitie bestaat uit dezelfde partijen als vóór de verkiezingen: CDA, VVD, PvdA en D66. Maar de zetelverdeling is wel anders: D66 heeft veel gewonnen, PvdA flink verloren. In het akkoord wordt ook aandacht besteedt aan de nieuwe geplande […]


 • 12 januari 2022: VWS: beslissing over staatssteun Pallas-kernreactor in dit kwartaal

  Het introductiedossier voor Ernst Kuipers, de nieuwe Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waarin ook de Programmadirectie Medische Isotopen zich voorstelt, sorteert voor op een staatsdeelname in de Pallas kernreactor. Dit terwijl vanaf de eerste plannen voor Pallas, bijna twintig jaar geleden, gesteld werd dat de kernreactor privaat gefinancierd zou worden. In 2012, toen de […]


 • 15 december 2021: Financiering niet geregeld: Pallas-kernreactor van de baan

  In het nieuw regeerakkoord zijn geen afspraken gemaakt over financiering van een nieuw te bouwen kernreactor in de Pettense duinen. De organisatie achter de Pallas-kernreactor had al geen private investeerders kunnen aantrekken, en ondertussen waren de kosten van €600 miljoen naar 1,5 á 2 miljard gestegen. Aflopend jaar werd besloten dat het nieuwe kabinet dan […]