Minister: ANVS heeft transport radioactief afval goedgekeurd

bronhouderVeel sneller dan de vragen over het historisch radioactief afval heeft Minister Schultz van Haegen (VVD, I&M) gisteren de vragen van Van Veldhoven (D66) beantwoord over het radioactief afval transport van Petten naar Vlissingen. Milieuorganisatie Laka had namelijk aan de orde gesteld dat hoogradioactief afval in lichtere verpakkingen dan gebruikelijk wordt afgevoerd. Laka vroeg zich af waarom kernenergie toezichthouder ANVS instemde met een bijzondere regeling voor dit transport, en of de internationale regels over dit soort gevaarlijk transport dan voor niets waren. De Minister stelt in haar antwoord dat de ANVS op grond van aanvraag van de Covra heeft geoordeeld dat het vervoer veilig kan plaatsvinden.

D66 Kamerlid Van Veldhoven tweet naar aanleiding van de antwoorden van de Minister

In haar antwoord zet de Minister uiteen wat de precieze procedure is voor het vervoeren van radioactieve stoffen. Ze stelt dat NRG en Covra geen geschikte categorie B-container voor het radioactief afval konden vinden en daarom een vergunning voor vervoer op grond van een speciale regeling hebben aangevraagd.

Het is op zich al opmerkelijk dat de Covra de ANVS meldde geen categorie B-container te kunnen vinden, want daags na het nieuwsbericht op EenVandaag schreef het PZC in haar papieren editie dat “Covra nieuwe B-containers heeft besteld”.

Hoe het ook zei, de Covra heeft dus zo'n speciale regeling aangevraagd op grond van het ADR en ANVS moest daarop beoordelen of er voldoende andere waarborgen voor het veilig verlopen van het transport waren. De dienst oordeelde dat deze andere waarborgen voldoende zijn, namelijk:

  1. Het radioactieve materiaal is ingekapseld. Het ontwerp van de inkapseling is zodanig dat de radioactieve stoffen bij een ongeval niet vrijkomen.
  2. Deze ingekapselde radioactieve bronnen bevinden zich in stevige omhullingen. Dit zijn respectievelijk een type B transportverpakking met verlopen certificaat; voor de  ingekapselde Americium/Beryllium bron en een loodcontainer van 1500 kilogram met een stalen mantel voor de Cesium bron.
  3. Ten slotte worden deze omhullingen in hun geheel verpakt in geschikte type A verpakkingen.

Ook wordt het kernafvaltransport begeleid door escort voertuig en mag het transport niet harder rijden dan 80 km/h. Volgens de ANVS is politiebegeleiding bij dit soort transporten niet gebruikelijk.

De Minister meldt verder dat de aanvraag, waarin Covra omschrijft waarom ze toch niet over een B-container konden beschikken, valt onder de WOB, de Wet Openbaarheid van Bestuur. Afgelopen week heeft Laka een WOB-verzoek naar de aanvraagdocumenten ingediend. De minister heeft hier nog niet zo snel op gereageerd.

Gerwi Temmink, fractievoorzitter van de Zeeuwse Provinciale Staten fractie van GroenLinks heeft de Zeeuwse Commissaris van de Koning Polman gevraagd of hij kan zorgen dat het transport wordt uitgesteld totdat de geschikte containers beschikbaar komen. Ook SP-fractie van Noord Holland heeft vragen gesteld over het transport vanuit Petten.

De vergunning wordt 31 augustus van kracht, en het transport zal voor 1 december plaatshebben.

Update 1 september: Van Veldhoven heeft deze nieuwe vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Milieu.