Privatisering Urenco mislukt

Nieturencologo verrassend, maar het hoge woord is er uit: de privatisering van Urenco is mislukt. Minister van Financien Dijsselbloem laat weten dat een verkoop nu niet aan de orde is. “Pas als de publieke belangen goed zijn geborgd, kan worden overwogen om al dan niet over te gaan tot verkoop van het Nederlandse belang. Dat vergt evenwel een aparte afweging die momenteel nog niet aan de orde is.” De minister van Economische zaken zal ons binnenkort ”informeren over de stand van zaken wat betreft het overleg dat met Duitsland, Verenigd Koninkrijk en de Duitse energiebedrijven RWE en E.on als aandeelhouders in URENCO Ltd wordt gevoerd om tot een nieuwe instrumentarium te komen voor het borgen van de publieke belangen.” Dit blijkt uit antwoorden van de minister van Financien.

In mei 2013 kondigde Dijsselbloem de verkoop van het Nederlandse deel van de uraniumverrijker Urenco aan. Daarna volgde stilte. In november 2015 was het al vrijwel duidelijk dat de onderhandelingen mislukt waren. Vragen ook in de parlementen van de andere aandeelhouders, werden onder mom van ‘onderhandelingen zijn bezig’ niet beantwoord.

Over de oorzaken van het mislukken van de privatisering zal nog lang gespeculeerd worden, maar duidelijk is dat vooral Nederland (lees: Dijsselbloem) absoluut niet zat te springen om te verkopen, ondanks de retoriek in de media. Regelmatig kwamen er geruchten over de onderhandelingen dat de voorwaarden van Nederland alles vertraagden.

Tactiek lijkt dan ook te zijn geweest zo veel waarborgen te eisen dat de onderhandelingen met de andere aandeelhouders stukliepen. Immers hoe meer waarborgen, hoe minder geld het bedrijf oplevert.