PvdA en kernenergie

pvda-concept-verkiezingsprogrammaIn het concept-verkiezingsprogramma ‘Een verbonden samenleving’ is de Partij van de Arbeid duidelijk over kernenergie: “Kernenergie en schaliegas zijn schoon noch veilig en daarmee ongeschikt voor onze toekomstige energievoorziening. Technologisch ontwikkelingen zullen daar de komende twee decennia geen noemenswaardige verandering in aanbrengen. Kerncentrale Borssele moet zo snel mogelijk sluiten; Zeeland moet financieel worden geholpen bij de ontmanteling van Borssele.
Waren ze in de dagelijkse praktijk ook maar zo duidelijk. Zoals bijvoorbeeld in de debatten rond Delta en Borssele, waar ze vaak pleiten voor financiele steun aan de kerncentrale. Hier bijvoorbeeld.