RvS: te weinig geld voor ontmanteling kerncentrale Dodewaard

1966-dodewaard-bouwDe Raad van State heeft uitspraak gedaan over de weigering door de minister van Infrastructuur en Milieu om goedkeuring te verlenen aan de financiële zekerheidstelling van kerncentrale Dodewaard. Gemeenschappelijke Kernenergie Nederland (GKN) heeft de financiële zekerheidstelling afgegeven om de kosten te dekken van het buiten gebruik stellen en het ontmantelen van de kerncentrale. Sinds 2011 zijn kerncentrales verplicht om financiële zekerheid te stellen. Kerncentrale Dodewaard is in 1997 uit bedrijf genomen. In 2003 is de laatste splijtstof van de centrale afgevoerd. Sinds 2005 wordt de kerncentrale in zogenoemde veilige insluiting gehouden, tot aan de geplande ontmanteling vanaf 2045.

De minister heeft geweigerd om goedkeuring te verlenen aan de financiële zekerheidstelling, omdat GKN volgens haar niet kan aantonen dat zij voldoende financiële middelen heeft om de ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard te kunnen betalen. GKN beschikt volgens de minister wel over voldoende financiële middelen om de veilige insluiting (tot aan de ontmanteling) te kunnen betalen. De nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is derhalve niet in het geding, aldus de minister. De minister vindt dat GKN bij de berekening van de ontmantelingskosten meer rekening had moeten houden met een aantal onzekerheden. Ook vindt de minister dat GKN een financiële buffer moet aanhouden voor inflatie. GKN is tegen het weigeringsbesluit van de minister in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 8 februari jl. op zitting behandelde en het beroep ongegrond verklaard.

In de aanvraag om goedkeuring van de zekerheidstelling gaat GKN uit van een voorbereiding van de ontmanteling van KCD in 2041, en een ontmanteling in de periode 2045 tot en met 2055. De kosten bedragen volgens de aanvraag in totaal 180 miljoen euro. Ter dekking van deze kosten worden gelden in een gesepareerd geld- en effectendepot geplaatst. Berekend is dat, uitgaande van een startbedrag van 38,8 miljoen euro in 2009 en een jaarlijks rendement van 4%, en rekening houdend met de onttrekkingen uit het depot ten behoeve van ontmantelingskosten in de periode 2041 tot en met 2055, het bedrag van 180.300.000 euro zal worden opgebracht. De minister ging met deze rekensom niet akkoord en krijgt nu gelijk van de Raad van State.
Al in 2007 was het toenmalige ministerie van VROM ontevreden over het bedrag dat de GKN opzij legde voor de ontmanteling. Toen werd er overigens nog gesproken van 130 miljoen euro die de ontmanteling zou kosten, nu is dat, volgens de GKN, opgelopen tot 180 miljoen. Nog steeds aanzienlijk minder dan de 230 miljoen euro die de COVRA in 2007 schatte.

Dit bericht werd geplaatst in Dodewaard, Kosten/budget, Ontmanteling en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 9 juli 2020: Laka vraagt dwangsom voor hoger sloopfonds kerncentrale Dodewaard

  Al meer dan twintig jaar is bekend dat de bedrijven Uniper, Engie, Nuon en EPZ, de eigenaars van kerncentrale Dodewaard, te weinig geld opzij hebben gezet om de sloop van de in 1997 gesloten kerncentrale te kunnen betalen. In 2017 ging de overheid er zelfs van uit dat als Dodewaard 'de komende tijd' zou worden […]


 • 22 november 2016: Nieuwe fase in ruzie over aansprakelijkheid kosten ontmanteling Dodewaard

  Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) vraagt de rechtbank getuigen te horen over de kosten van ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard en de aansprakelijkheid daarvoor van de eigenaren. Die eigenaren weigeren het vormen van voldoende middelen om de in 1997 stilgelegde kerncentrale in 2045 af te breken. De onenigheid over of de gereserveerde fondsen voldoen, bestaat […]


 • 12 juli 2016: Eigenaren weigeren te betalen voor ontmanteling Dodewaard

  Nuon, Engie, E.On en EPZ, eigenaren van kerncentrale Dodewaard, weigeren te betalen voor de ontmanteling van hun kerncentrale. En de Covra mag risicovoller gaan beleggen om zo te proberen het rendement te verhogen en het fonds voor de eindberging van kernafval meer te laten groeien [lees bericht daarover]. Dat zijn twee belangrijke punten uit een […]


 • 13 december 2019: Ook in België problemen met fonds eindberging kernafval

  Engie Electrabel, de eigenaar van de Belgische kerncentrales, moet meer dan 2 miljard euro bijbetalen in het fonds voor de ontmanteling van kerncentrales en de eindopslag van radioactief afval. Reden daarvoor is een wijziging van de eindopslagplannen maar ook de tegenvallende renteopbrengsten van het fonds. Hierdoor groeit het fonds minder dan gepland. Hetzelfde probleem doet […]


 • 5 september 2018: Terug bij af: wie gaat ontmanteling Dodewaard betalen?

  De ‘out-of-court settlement’ tussen de eigenaren van de stilgelegde kerncentrale Dodewaard en de Staat is mislukt. De onderhandelingen waren noodzakelijk omdat de dekking voor de kosten van de ontmanteling van de kerncentrale onvoldoende is en waren een laatste poging om er buiten de rechtbank om uit te komen. In door Laka opgeduikelde documenten bleek dat […]


 • 17 mei 2018: Rekenkamer: onvoldoende controle op kosten ontmanteling nucleaire installaties

  Er is onvoldoende controle of er genoeg geld opzij wordt gezet voor de ontmanteling van de kerncentrale in Borssele. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een onderzoek naar de begroting en het jaarverslag 2017 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De rekenkamer zet ook vraagtekens bij de kostenramingen voor de sloop van de kerncentrale, […]