RvS: te weinig geld voor ontmanteling kerncentrale Dodewaard

1966-dodewaard-bouwDe Raad van State heeft uitspraak gedaan over de weigering door de minister van Infrastructuur en Milieu om goedkeuring te verlenen aan de financiële zekerheidstelling van kerncentrale Dodewaard. Gemeenschappelijke Kernenergie Nederland (GKN) heeft de financiële zekerheidstelling afgegeven om de kosten te dekken van het buiten gebruik stellen en het ontmantelen van de kerncentrale. Sinds 2011 zijn kerncentrales verplicht om financiële zekerheid te stellen. Kerncentrale Dodewaard is in 1997 uit bedrijf genomen. In 2003 is de laatste splijtstof van de centrale afgevoerd. Sinds 2005 wordt de kerncentrale in zogenoemde veilige insluiting gehouden, tot aan de geplande ontmanteling vanaf 2045.

De minister heeft geweigerd om goedkeuring te verlenen aan de financiële zekerheidstelling, omdat GKN volgens haar niet kan aantonen dat zij voldoende financiële middelen heeft om de ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard te kunnen betalen. GKN beschikt volgens de minister wel over voldoende financiële middelen om de veilige insluiting (tot aan de ontmanteling) te kunnen betalen. De nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is derhalve niet in het geding, aldus de minister. De minister vindt dat GKN bij de berekening van de ontmantelingskosten meer rekening had moeten houden met een aantal onzekerheden. Ook vindt de minister dat GKN een financiële buffer moet aanhouden voor inflatie. GKN is tegen het weigeringsbesluit van de minister in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 8 februari jl. op zitting behandelde en het beroep ongegrond verklaard.

In de aanvraag om goedkeuring van de zekerheidstelling gaat GKN uit van een voorbereiding van de ontmanteling van KCD in 2041, en een ontmanteling in de periode 2045 tot en met 2055. De kosten bedragen volgens de aanvraag in totaal 180 miljoen euro. Ter dekking van deze kosten worden gelden in een gesepareerd geld- en effectendepot geplaatst. Berekend is dat, uitgaande van een startbedrag van 38,8 miljoen euro in 2009 en een jaarlijks rendement van 4%, en rekening houdend met de onttrekkingen uit het depot ten behoeve van ontmantelingskosten in de periode 2041 tot en met 2055, het bedrag van 180.300.000 euro zal worden opgebracht. De minister ging met deze rekensom niet akkoord en krijgt nu gelijk van de Raad van State.
Al in 2007 was het toenmalige ministerie van VROM ontevreden over het bedrag dat de GKN opzij legde voor de ontmanteling. Toen werd er overigens nog gesproken van 130 miljoen euro die de ontmanteling zou kosten, nu is dat, volgens de GKN, opgelopen tot 180 miljoen. Nog steeds aanzienlijk minder dan de 230 miljoen euro die de COVRA in 2007 schatte.

Dit bericht werd geplaatst in Dodewaard, Kosten/budget, Ontmanteling en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 3 november 2021: Raad van State: Nog steeds te weinig geld voor sloop kerncentrale Dodewaard

  GKN, de eigenaar van de kerncentrale in Dodewaard, heeft te weinig geld gereserveerd voor de sloop van de kerncentrale. Na ruim vijf jaar kwam de Raad van State vanmorgen opnieuw tot deze conclusie in een beroep van de GKN tegen de tweede weigering van het kabinet om het sloopfonds van de in 1997 gesloten kerncentrale […]


 • 19 januari 2021: IenW blijft er bij: onvoldoende geld voor ontmanteling Dodewaard

  Eigenlijk is, volgens de eigenaar, ontmanteling van kerncentrale Dodewaard een makkie en daarom is er helemaal niet zo veel geld voor nodig als de overheid eist. Maar die zegt dat ervaring uit het buitenland leert dat ontmanteling echt nog wel dingetje is. Dit is, in het kort en gepopulariseerd, de botsing tussen kerncentrale eigenaar GKN […]


 • 18 december 2020: Ministerie weigert handhaving sloopfonds Dodewaard — IenW wacht liever af

  Herinnert u het zich nog? Laka had in juli de ANVS verzocht handhavend op te treden tegen de eigenaars van kerncentrale Dodewaard omdat al meer dan twintig jaar duidelijk is dat het sloopfonds voor de in 1997 gesloten kerncentrale ontoereikend is. Toezichthouder ANVS verklaarde zichzelf in augustus niet bevoegd en stuurde het handhavingsverzoek door naar […]


 • 9 juli 2020: Laka vraagt dwangsom voor hoger sloopfonds kerncentrale Dodewaard

  Al meer dan twintig jaar is bekend dat de bedrijven Uniper, Engie, Nuon en EPZ, de eigenaars van kerncentrale Dodewaard, te weinig geld opzij hebben gezet om de sloop van de in 1997 gesloten kerncentrale te kunnen betalen. In 2017 ging de overheid er zelfs van uit dat als Dodewaard 'de komende tijd' zou worden […]


 • 22 november 2016: Nieuwe fase in ruzie over aansprakelijkheid kosten ontmanteling Dodewaard

  Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) vraagt de rechtbank getuigen te horen over de kosten van ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard en de aansprakelijkheid daarvoor van de eigenaren. Die eigenaren weigeren het vormen van voldoende middelen om de in 1997 stilgelegde kerncentrale in 2045 af te breken. De onenigheid over of de gereserveerde fondsen voldoen, bestaat […]


 • 12 juli 2016: Eigenaren weigeren te betalen voor ontmanteling Dodewaard

  Nuon, Engie, E.On en EPZ, eigenaren van kerncentrale Dodewaard, weigeren te betalen voor de ontmanteling van hun kerncentrale. En de Covra mag risicovoller gaan beleggen om zo te proberen het rendement te verhogen en het fonds voor de eindberging van kernafval meer te laten groeien [lees bericht daarover]. Dat zijn twee belangrijke punten uit een […]