RvS: te weinig geld voor ontmanteling kerncentrale Dodewaard

1966-dodewaard-bouwDe Raad van State heeft uitspraak gedaan over de weigering door de minister van Infrastructuur en Milieu om goedkeuring te verlenen aan de financiële zekerheidstelling van kerncentrale Dodewaard. Gemeenschappelijke Kernenergie Nederland (GKN) heeft de financiële zekerheidstelling afgegeven om de kosten te dekken van het buiten gebruik stellen en het ontmantelen van de kerncentrale. Sinds 2011 zijn kerncentrales verplicht om financiële zekerheid te stellen. Kerncentrale Dodewaard is in 1997 uit bedrijf genomen. In 2003 is de laatste splijtstof van de centrale afgevoerd. Sinds 2005 wordt de kerncentrale in zogenoemde veilige insluiting gehouden, tot aan de geplande ontmanteling vanaf 2045.

De minister heeft geweigerd om goedkeuring te verlenen aan de financiële zekerheidstelling, omdat GKN volgens haar niet kan aantonen dat zij voldoende financiële middelen heeft om de ontmanteling van de kerncentrale Dodewaard te kunnen betalen. GKN beschikt volgens de minister wel over voldoende financiële middelen om de veilige insluiting (tot aan de ontmanteling) te kunnen betalen. De nucleaire veiligheid en stralingsbescherming is derhalve niet in het geding, aldus de minister. De minister vindt dat GKN bij de berekening van de ontmantelingskosten meer rekening had moeten houden met een aantal onzekerheden. Ook vindt de minister dat GKN een financiële buffer moet aanhouden voor inflatie. GKN is tegen het weigeringsbesluit van de minister in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die heeft de zaak op 8 februari jl. op zitting behandelde en het beroep ongegrond verklaard.

In de aanvraag om goedkeuring van de zekerheidstelling gaat GKN uit van een voorbereiding van de ontmanteling van KCD in 2041, en een ontmanteling in de periode 2045 tot en met 2055. De kosten bedragen volgens de aanvraag in totaal 180 miljoen euro. Ter dekking van deze kosten worden gelden in een gesepareerd geld- en effectendepot geplaatst. Berekend is dat, uitgaande van een startbedrag van 38,8 miljoen euro in 2009 en een jaarlijks rendement van 4%, en rekening houdend met de onttrekkingen uit het depot ten behoeve van ontmantelingskosten in de periode 2041 tot en met 2055, het bedrag van 180.300.000 euro zal worden opgebracht. De minister ging met deze rekensom niet akkoord en krijgt nu gelijk van de Raad van State.
Al in 2007 was het toenmalige ministerie van VROM ontevreden over het bedrag dat de GKN opzij legde voor de ontmanteling. Toen werd er overigens nog gesproken van 130 miljoen euro die de ontmanteling zou kosten, nu is dat, volgens de GKN, opgelopen tot 180 miljoen. Nog steeds aanzienlijk minder dan de 230 miljoen euro die de COVRA in 2007 schatte.

Dit bericht werd geplaatst in Kerncentrale Dodewaard, Kosten/budget, Ontmanteling en getagged met , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 20 april 2023: Pyrrusoverwinning milieuorganisatie in dossier sloopfonds kerncentrale Dodewaard

  Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft van de Raad van State een tik op de vingers gekregen omdat ze Laka's handhavingsverzoek over het ontoereikende sloopfonds van kerncentrale Dodewaard onterecht had afgewezen. Laka had de inspectie van IenW officieel gevraagd handhavend op te treden omdat de eigenaar van kerncentrale Dodewaard na vele jaren nog steeds […]


 • 28 oktober 2022: Maandag RvS zitting over handhaving sloopfonds kerncentrale Dodewaard

  Maandag buigt de Raad van State zich over de weigering van de Inspectie Leefomgeving en Transport om te handhaven op het ontoereikende sloopfonds voor de 1997 gesloten kerncentrale Dodewaard. Die sloop is nu voorzien voor 2045. Laka is een proces bij de Raad van State gestart nadat de Inspectie Leefomgeving en Transport het handhavingsverzoek van […]


 • 3 november 2021: Raad van State: Nog steeds te weinig geld voor sloop kerncentrale Dodewaard

  GKN, de eigenaar van de kerncentrale in Dodewaard, heeft te weinig geld gereserveerd voor de sloop van de kerncentrale. Na ruim vijf jaar kwam de Raad van State vanmorgen opnieuw tot deze conclusie in een beroep van de GKN tegen de tweede weigering van het kabinet om het sloopfonds van de in 1997 gesloten kerncentrale […]


 • 19 januari 2021: IenW blijft er bij: onvoldoende geld voor ontmanteling Dodewaard

  Eigenlijk is, volgens de eigenaar, ontmanteling van kerncentrale Dodewaard een makkie en daarom is er helemaal niet zo veel geld voor nodig als de overheid eist. Maar die zegt dat ervaring uit het buitenland leert dat ontmanteling echt nog wel dingetje is. Dit is, in het kort en gepopulariseerd, de botsing tussen kerncentrale eigenaar GKN […]


 • 5 juni 2023: Handen lijken toch op elkaar voor eerdere sloop Dodewaard

  Toen in 1997 kerncentrale Dodewaard gesloten werd, pleitte vrijwel iedereen voor een snelle ontmanteling, ook Laka dat voorrekende dat de eigenaar GKN van plan was te weinig te sparen, maar de GKN vond het goedkoper om 45 jaar te wachten. Ondertussen is in de Kernenergiewet opgenomen dat ontmanteling van kerncentrales meteen na buitenbedrijfstelling moet beginnen. […]


 • 30 mei 2023: Achterliggende aandeelhouders roomden Dodewaard met 1,5 miljard af

  Tot nu toe leek het alsof de achterliggende aandeelhouders van de gesloten kerncentrale Dodewaard "slechts" € 850 miljoen aan dividend van NEA hadden ontvangen. Het Financiële Dagblad komt uit op haast het dubbele: € 1,5 miljard. Dat bedrag blijkt uit een nalopen door het FD van de Jaarrekeningen van BV Nederlands Elektriciteit Administratiekantoor, de  eigenaar […]