Tijdlijn verwijdering historisch afval Petten

afval-uitsnede-kleinSinds de ingebruikname van de Lage- en Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten, begin jaren '60, is er radioactief afval geproduceerd. Dit afval, uit Petten en uit de rest van Nederland, werd opgeslagen op het onderzoeksterrein van ECN/NRG in de Waste Storage Facility (WSF), ook wel de 'pluggenloods'. Maar het kernafval, aangeduid als 'historisch afval' moet daar weg. Hieronder een overzicht van de belangrijkste momenten in de afvoer-soap.

1984

Besloten wordt dat al het Nederlands radioactief afval centraal opgeslagen wordt bij de Covra. Ook bij ECN is duidelijk dat daar ál het radioactief afval dat op het terrein aanwezig is, op termijn weg zal moeten.

1996

ECN belooft op een avond voor omwonenden dat het historisch afval zo snel mogelijk wordt verwijderd. Er was onrust ontstaan omdat van een aantal vaten in de Pluggenloods op de OLP (OnderzoeksLocatie Petten) de verpakking gecorrodeerd was

2003

De HABOG bij de COVRA in Zeeland is klaar. Hoog radioactief historisch afval kan daar opgeslagen worden.

2010

maart: NRG ziet af van de bouw van de 'HAVA-verpakkingsunit' voor het sorteren en herverpakken van hoog- en middenhoog radioactief afval. Tot recent werd die verpakkkingsunit gezien als noodzakelijk om een deel van het 'historisch radioactief afval' te scheiden en te herverpakken voor de afvoer naar de Covra. NRG studeert nu op twee alternatieven: de realisering van een sterk afgeslankte unit of uitbesteding van het werk.

2012

ECN/NRG stelt op aandringen van de overheid eindelijk een "Plan van aanpak" op om het hoogradioactieve afval uiterlijk 31 december 2016 naar COVRA afgevoerd te hebben. In de definitieve vergunning die in september afgegeven wordt is de termijn waarop het afval moet zijn afgevoerd al met 1 jaar verlengd tot en met 31 december 2017.

2013

oktober: NRG laat weten dat de afvoer van het afval is begonnen.

2014

oktober: nog voor er een nieuwe vergunning is aangevraagd, laat het ministerie van EZ in een Engelstalig stuk aan een herzieningsconferentie over kernafvalbeleid weten: “It is intended that all legacy waste from the Waste Storage Facility at Petten will have been removed before 2020.” De vertraging word door NRG ontkend, maar niemand maakt zich er dan druk om.

2015

  • oktober: uit antwoorden van de minister van I&M blijkt dat NRG “in de plannen een verwachte einddatum voor het afvoeren van het historisch afval van 31 december 2022” aanhoudt. Weer twee jaar later.
  • december: de minister van I&M keurt de plannen van NRG goed voor de afvoer van het historisch afval, met als einddatum 31 december 2022. Voor maart 2017 moet er een update van het plan van aanpak worden ingediend.

2016

mei: Minister Schultz van I&M meldt in de Kamer dat streefdatum voor het afvoeren van het afval weliswaar 2022 is, maar dat het ook later kan worden… ”Ik vind het belangrijker dat het proces goed gaat dan dat we op een data gaan zitten duwen.

2017