Toezicht Stable isotopes toch bij Provincie

Urenco_stable_isotopesDe provincie Overijssel had wel degelijk het wettelijk toezicht op Urenco dochter Stable Isotopes in Almelo. Dat blijkt ook uit antwoorden op vragen in Tweede Kamer. De provincie ontkende dat na vragen van GroenLinks in de Provinciale Staten naar aanleiding van en ongeluk bij het bedrijf in juni, waarbij vijf brandweermannen en twee medewerkers van de beveiligingsdienst naar het ziekenhuis moesten nadat ze een kleine hoeveelheid van het giftige zuur waterstoffluoride ingeademd hadden. De PvdA-fractie vraagt zich nu af of ze dan wel voldoende zicht op de risico’s hadden.

Statenlid Robert Jansen van GroenLinks stelde in de zomer vragen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel over wie het bevoegd gezag is van Stable Isotopes. Aanleiding was een ongeluk in juni. Gedeputeerde Staten dachten dat het Rijk –Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming ANVS- in de loop van het jaar het toezicht overgenomen had. De ANVS verwees echter weer terug naar de provincie. Merkwaardig situatie.

Maar uit antwoorden op vragen van Van Tongeren van de minister van Infrastructuur en Milieu (blz 9.), blijkt nu dat het Rijk -de ANVS- het toezicht pas kan overnemen op het moment dat Stable Isotopes of Urenco een nieuwe vergunning heeft aangevraagd. En dat zal medio 2017 gebeuren. “Dit leidt tot een andere vergunningssituatie waarbij het bevoegd gezag zal overgaan naar de minister van Infrastructuur en Milieu en het toezicht naar de ANVS.“

Gedeputeerde Staten van Overijssel bieden nu excuses aan over de verwarring die is ontstaan over het toezicht op Stable Isotopes. De fractie van de PvdA vraagt zich nu echter af logischerwijze af of de provincie dan wel zicht had op (de risico’s bij) Stable Isotopes, als men er vanuit ging geen toezicht uit te hoeven oefenen. Blijft toch merkwaardig. Net als het vervolg van het antwoord van de minister op de vraag van Van Tongeren: “Omdat de veiligheid voor zowel de provincie als de ANVS van groot belang is mag er in de tussentijd geen onduidelijkheid zijn over het toezicht op dit bedrijf. Daarom is overeengekomen dat in deze overgangssituatie zowel de provincie als de ANVS - in overleg - toezicht zullen houden op het bedrijf Stable Isotopes. Hierbij zal een nauwe samenwerking tussen de inspecteurs plaatsvinden.” Dus de provincie is verantwoordelijk, maar eigenlijk ook weer niet?

Stable Isotopes verrijkt (zuivert) in o.a. centrifuges bepaalde (niet-radioactieve) isotopen voor industrie en geneeskunde.