Wetsvoorstel ‘borgen publieke belangen Urenco’ in voorjaar

parlementDe door minister Dijsselbloem al aangekondigde brief van de minister van EZ over de stand van zaken met betrekking tot het borgen van publieke belangen bij een eventueel verkoop van Urenco, is gisteren door Kamp naar de Kamer gestuurd. De twee kantjes lange brief beschrijft alleen maar de moeilijkheden die zich hebben voorgedaan bij het vinden van voldoende waarborgen, het zogeheten ‘instrumentarium’. “Dat nieuwe instrumentarium zal bestaan uit een samenstel van een Nederlandse wet met publiekrechtelijke regulering en een nieuwe vennootschappelijke structuur van de URENCO-groep, met voor de autoriteiten van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een bijzonder aandeel met rechten en bevoegdheden ter borging van het publieke belang.

De vertraging is volgens minister Kamp vooral aan de Duitsers te wijten. “Hoewel het Verenigd Koninkrijk, de Duitse private aandeelhouders RWE en E.ON en Nederland in 2015 op grote lijnen overeenstemming bereikten over een nieuw instrumentarium, heeft de Duitse overheid aangegeven meer tijd nodig te hebben dan verwacht om de consequenties van dit instrumentarium nader te onderzoeken.

Want: ”In het kader van de bredere ‘Atomausstieg’ heeft de federale regering een adviescommissie ingesteld die onderzoekt wat de financiële gevolgen zijn van de ontmanteling van nucleaire installaties die volgt uit deze ‘Atomausstieg’. Dit leidde ertoe dat de Duitse overheid een andere vennootschapsrechtelijke structuur wenste dan door Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Duitse private aandeelhouders RWE en E.ON akkoord was bevonden. De Duitse overheid heeft aangegeven behoefte te hebben aan een vennootschapsrechtelijke structuur die de uitkomsten van de adviescommissie in beginsel kan accommoderen.

De brief zou zo geïnterpreteerd kunnen worden dat nu alle problemen zijn opgelost en dat “derhalve het wetsvoorstel en de nieuwe vennootschapsrechtelijke structuur” over enige tijd “wanneer alle betrokken partijen definitief akkoord zijn met het nieuwe instrumentarium en de wettelijk verplichte adviezen zijn ingewonnen” kan worden ingediend.

Vandaag is in de Kamer het overleg over Staatsdeelnemingen, waar de brief aan de orde zal komen.

Nog even dit: de beste manier om te voorkomen dat het bedrijf in verkeerde handen valt is natuurlijk sluiting.