Zoutkoepel Gasselte ongeschikt voor opslag kernafval

boek-voorkant-kleinDe zoutkoepel in het Drentse Gasselte is ongeschikt voor de berging van radioactief afval. Dat is een belangrijke conclusie die Herman Damveld trekt in zijn op 11 juni verschenen boek “Kernafval in zout. Plannen 40 jaar oud”. In dit boek – een uitgave van de stichting Laka -geeft Damveld een overzicht van alle kwesties die zich hebben afgespeeld rond de opslag van kernafval. Volgens recente en nog niet gepubliceerde gegevens van TNO is de zoutkoepel Gasselte relatief klein, smal en spits. Ook heeft deze zoutkoepel een beperkte omvang en is het onbekend hoe diep de koepel ligt; het kan 400, maar ook 800 meter zijn. “Daaruit concludeer ik dat de zoutkoepel Gasselte niet geschikt is voor de aanleg van een opslagmijn voor kernafval. Deze zoutkoepel, die 40 jaar boven aan de lijst van de regering heeft gestaan en daardoor het centrum van acties en demonstraties was, valt af.

Te weinig geld voor eindopslag
Een tweede belangrijke conclusie uit het speurwerk van Damveld is dat er veel te weinig geld opzij is gelegd voor de berging van radioactief afval. Er is slechts 68 miljoen euro beschikbaar, terwijl volgens de regering een opslagmijn zo’n 2 miljard euro kost. Blijkbaar is in de afgelopen 46 jaar door de exploitanten van de kerncentrales Dodewaard en Borssele niet veel geld gereserveerd voor de eindberging. Hierdoor heeft kernenergie jarenlang een verborgen subsidie gekregen.
Damveld wijst ook op een herhaling van zetten. De regering stelt nog dit jaar een zogeheten klankbordgroep in die een advies moet uitbrengen over de mogelijke opslagplaatsen voor kernafval. Het gaat dan om “potentieel geschikte zoekgebieden voor berging van radioactief afval die gereserveerd kunnen worden.” Dezelfde discussie is in de jaren 70 en 80 al gevoerd. Ook om die reden verschijnt dit boek op een juist moment.

Opbergplaatsen in zout of klei
Volgens regeringscommissies zouden zeven zoutkoepels in aanmerking kunnen komen voor opberging van radioactief afval: Ternaard in Friesland, Pieterburen en Onstwedde in de provincie Groningen, Schoonloo en Gasselte-Drouwen in Drenthe en de minder zekere zoutkoepels Hooghalen en Anloo in Drenthe. Daarnaast zouden kleilagen in de zuidelijke helft van Friesland het meest geschikt zijn: het gaat om gebieden rond Terwispel, Steggerda, Sneek en Bantega.

Bestellen
Het boek "Kernafval in zout. Plannen 40 jaar oud" (70 pag.) kan besteld worden overmaking van 7,50 euro op IBAN NL54 TRIO 0390 9021 79 ten name van de stichting Laka, Amsterdam.