Zoutkoepel Gasselte ongeschikt voor opslag kernafval

boek-voorkant-kleinDe zoutkoepel in het Drentse Gasselte is ongeschikt voor de berging van radioactief afval. Dat is een belangrijke conclusie die Herman Damveld trekt in zijn op 11 juni verschenen boek “Kernafval in zout. Plannen 40 jaar oud”. In dit boek – een uitgave van de stichting Laka -geeft Damveld een overzicht van alle kwesties die zich hebben afgespeeld rond de opslag van kernafval. Volgens recente en nog niet gepubliceerde gegevens van TNO is de zoutkoepel Gasselte relatief klein, smal en spits. Ook heeft deze zoutkoepel een beperkte omvang en is het onbekend hoe diep de koepel ligt; het kan 400, maar ook 800 meter zijn. “Daaruit concludeer ik dat de zoutkoepel Gasselte niet geschikt is voor de aanleg van een opslagmijn voor kernafval. Deze zoutkoepel, die 40 jaar boven aan de lijst van de regering heeft gestaan en daardoor het centrum van acties en demonstraties was, valt af.

Te weinig geld voor eindopslag
Een tweede belangrijke conclusie uit het speurwerk van Damveld is dat er veel te weinig geld opzij is gelegd voor de berging van radioactief afval. Er is slechts 68 miljoen euro beschikbaar, terwijl volgens de regering een opslagmijn zo’n 2 miljard euro kost. Blijkbaar is in de afgelopen 46 jaar door de exploitanten van de kerncentrales Dodewaard en Borssele niet veel geld gereserveerd voor de eindberging. Hierdoor heeft kernenergie jarenlang een verborgen subsidie gekregen.
Damveld wijst ook op een herhaling van zetten. De regering stelt nog dit jaar een zogeheten klankbordgroep in die een advies moet uitbrengen over de mogelijke opslagplaatsen voor kernafval. Het gaat dan om “potentieel geschikte zoekgebieden voor berging van radioactief afval die gereserveerd kunnen worden.” Dezelfde discussie is in de jaren 70 en 80 al gevoerd. Ook om die reden verschijnt dit boek op een juist moment.

Opbergplaatsen in zout of klei
Volgens regeringscommissies zouden zeven zoutkoepels in aanmerking kunnen komen voor opberging van radioactief afval: Ternaard in Friesland, Pieterburen en Onstwedde in de provincie Groningen, Schoonloo en Gasselte-Drouwen in Drenthe en de minder zekere zoutkoepels Hooghalen en Anloo in Drenthe. Daarnaast zouden kleilagen in de zuidelijke helft van Friesland het meest geschikt zijn: het gaat om gebieden rond Terwispel, Steggerda, Sneek en Bantega.

Bestellen
Het boek "Kernafval in zout. Plannen 40 jaar oud" (70 pag.) kan besteld worden overmaking van 7,50 euro op IBAN NL54 TRIO 0390 9021 79 ten name van de stichting Laka, Amsterdam.

Dit bericht werd geplaatst in Publicatie, Radioactief afval, Zoutkoepels en getagged met , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Herman Damveld

Herman Damveld leeft duurzaam; is zelfstandig onderzoeker en publicist over energie, o.a. bij Laka.


Gerelateerde berichten:

 

 • 2 november 2020: Radioactief afval, waar laten we het?

  Is radioactief afval, dat honderdduizenden jaren blijft stralen, in Nederland veilig op te bergen in een ondergrondse kleilaag? Van 2011 tot 2019 heeft COVRA laten nagaan of met zo'n ondergrondse eindberging radioactieve straling in het leefmilieu onder de toegestane dosis zou blijven. Hiervoor werden wiskundige modellen gebruikt. Peter Löhnberg, specialist in het ontwikkelen van zulke […]


 • 15 mei 2018: “Maatschappelijk traject onontbeerlijk voor eindberging kernafval”

  "Naast onderzoek naar de technische eisen en mogelijkheden van geologische berging in Nederland, is een maatschappelijk traject onontbeerlijk om te komen tot een door de samenleving gedragen keuze voor eindberging." Dat stelt staatssecretaris Van Veldhoven in reactie op een aantal rapporten over allerlei aspecten van eindopslag van kernafval. Maar de conclusie is ook dat het […]


 • 14 mei 2018: Advies: kernafval in 5 km diepe boorgaten in Borssele

  Kernafval moet opgeslagen worden in 5 km diepe boorgaten op de locaties van huidige nucleaire installaties: Borssele en Almelo. Deze opslag in diepe boorgaten is goedkoper, sneller en veiliger dan de huidige plannen om over 100 jaar het kernafval op te slaan in klei- of zoutlagen. Dit stelt een oud-TNO medewerker -die zich decennia lang […]


 • 26 januari 2018: Na 49 jaar kernenergie in Nederland gaat Covra kinderen opzadelen met kernafval

  Maandag 29 januari presenteert kernafvalorganisatie Covra in museum Boerhaave het resultaat van zeven jaar onderzoek naar de eindberging van radioactief aval in ondergrondse kleilagen. Laka heeft inzage gehad in een concept advies wat naar aanleiding van het onderzoek is opgesteld. Eén van de conclusies van de ‘adviesgroep OPERA’ is dat in de 112 jaar totdat […]


 • 22 februari 2017: CieMer: reserveer mogelijke locaties ondergrondse opslag kernafval

  De Commissie voor de Milieueffectrapportage vindt toch echt dat er, gezien de onomkeerbaarheid wat er in de ondergrond gebeurt, haast gemaakt moet worden met de discussie over het reserveren van locaties voor geologische opslag van radioactief afval. De regering reageert tot nu toe altijd met de redenering dat er geen haast bij is, het duurt […]


 • 28 november 2022: Kerncentrale Borssele en COVRA hadden wel oren naar 1764 vaten Duits(?) kernafval

  Medio 2020 heeft de eigenaar van kerncentrale Borssele (EPZ) de Staatssecretaris van IenW toestemming gevraagd om meer containers met kernafval uit Frankrijk terug te mogen nemen, maar met per container een lagere “potentiële stralingsbelasting”. Uit een Wob-verzoek van Laka hierover blijkt dat het hierbij ging om maar liefst 1764 vaten meer radioactief afval. En dat […]