Betrokkenheid Urenco met VS-kernwapenprogramma

In Duitsland zijn vanmorgen documenten gepubliceerd die op z’n minst impliceren dat verrijkt uranium geleverd door Urenco gebruikt wordt bij de productie van tritium voor het Amerikaanse atoomwapenprogramma. Hoewel Urenco alleen uranium mag leveren voor vreedzame doeleinden, zijn de eigenaren -Nederland, Duitsland en Verenigd Koninkrijk- akkoord gegaan omdat –zoals ze stellen - het tritium alleen maar een ‘bijproduct’ is. Het laat maar weer eens zien hoe verweven het civiele (‘vreedzame’) gebruik en het militaire gebruik van kernsplijting zijn.

De Duitse tv bericht vandaag dat de Urenco verrijkingsfabriek in Gronau verrijkt uranium levert aan een aantal kerncentrales van de Amerikaanse energiemaatschappij TVA. TVA gebruikt dat verrijkt uranium in speciale brandstofstaven (zogeheten TPBAR: Tritium Producing Burnable Absorber Rods) om tritium te produceren. TVA heeft een contract met het Department of Energy –die ook over de productie van kernwapens gaat- voor de levering van dat tritium, hetgeen vervolgens in het kernwapenprogramma gebruikt wordt. Radioactief tritium ontstaat bij kernsplijting en heeft een halfwaardetijd van ongeveer 12 jaar. Het Amerikaanse kernwapenprogramma zit verlegen om dat het tritium in de kernwapens regelmatig vervangen moet worden. Probleem voor de Amerikaanse staat op dit moment is namelijk dat ze (voor het eerst sinds WO II) geen eigen uraniumverrijking meer heeft en dus genoodzaakt zijn verrijkt uranium te kopen bij buitenlandse producenten.

Urenco en de eigenaar Staten (Nederland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland), het zogeheten  Tripartiete overleg, ziet in de leveringscontracten geen inbreuk op de strikte afspraken dat verrijkt uranium alleen voor ‘vreedzame doeleinden’ gebruik mag worden. Ze vinden namelijk dat het laag verrijkt uranium (LEU) voornamelijk gebruikt wordt voor de productie van elektriciteit en dat het tritium maar een ‘bij-product’ is. Letterlijk: “According to URENCO’s legal memorandum, it was further discussed that URENCO LES’s LEU will be used by TVA principally to produce electricity and that, if used in TVA’s tritium producing reactor, the resulting tritium produced in that reactor is a by-product material and not a special nuclear material.

Daar lijkt wel wat op af te dingen, temeer omdat er speciale brandstof gebruikt wordt voor die tritium-productie.

Meer informatie en de documenten staan op de website van Hubertus Zdebel, lid van het Duitse parlement voor Die Linke.