Documenten over mislukte verkoop Urenco gepubliceerd

Toen de plannen om uraniumverrijkingsconglomeraat Urenco te verkopen nog springlevend waren heeft de Nederlandse overheid een wet voorbereid die de publieke belangen na de verkoop moest waarborgen. Die verkoop is ondertussen afgeketst, maar nu heeft minister Kamp toch de Wettekst, de memorie van Toelichting en het Advies van de Raad van State over de wet gepubliceerd “om transparantie te betrachten over de inzet van het kabinet”.

De onderhandelingen over de verkoop van Urenco (eigendom van de Nederlandse en Britse staat en twee Duitse bedrijven) heeft een aantal jaren aangesleept, maar zijn afgelopen najaar afgebroken. Vanaf het begin van de plannen in mei 2013 was duidelijk dat Nederland een waslijst voorwaarden stelden aan waar de verkoop (en de nieuwe eigenaren) aan moesten voldoen en werd er een Wet voorbereidt die dat moest waarborgen. Maar uit het feit dat die Wettekst maar niet gepubliceerd werd, was wel af te leiden dat het onderhandelen met de mede-eigenaars niet van een leien dak verliep. Het was duidelijk dat hoe meer voorwaarden er werden gesteld, hoe lager de verkoopprijs zou zijn.

De onderhandelingen liepen uiteindelijk stuk doordat de twee Duitse bedrijven de voorwaarde waar Duitsland, Engeland en Nederland, het over eens waren geworden, niet accepteerden. De Duitse bedrijven wilden de mogelijkheid open houden om het bedrijf op de beurs te verkopen.

Minister Kamp heeft nu een aantal documenten gepubliceerd “om transparantie te betrachten over de inzet van het kabinet”. Het zijn de 'Uitvoeringswet Verdrag van Almelo' de 'Memorie van Toelichting bij de Wet' en het 'Advies van de Raad van State.