EPZ maakt winst maar zorgt voor verlies bij eigenaren

Uit het EPZ Jaarverslag 2016 blijkt dat de exploitant van de kerncentrale Borssele 6,7 miljoen euro winst heeft gemaakt over 2016. Dat zegt echter niet heel veel over de financiële situatie van de kerncentrale, want de eigenaren van EPZ zijn verplicht alle elektriciteit van de kerncentrale af te nemen tegen een vastgestelde prijs; een prijs die veel hoger is dan de marktprijs. Dus EPZ maakt winst terwijl de aandeelhouders van EPZ flinke verliezen schrijven.

Uitde publieksversie van het jaarverslag van EPZ blijkt verder dat de omzet al jaren flink terug loopt; van 292 miljoen euro in 2014, naar 172 miljoen eind 2016. Ook het eigen vermogen neemt flink af: dat is nu nog 93 miljoen en was 2 jaar eerder nog 148 miljoen.
Dus hoewel de verliezen van de kerncentrale afgewenteld worden op de eigenaren PZEM (70 %) en ERH (Essent, 30%) betekent dat niet dat de exploitant zelf het wel enorm goed doet. Omzet en eigen vermogen dalen. En nu ligt de kerncentrale ook al bijna drie maanden stil voor onderhoud; een kwart van dit kalender jaar.

Uit het jaarverslag 2016 blijkt dat er na de storting va EPZ over 2016 van 15 miljoen euro, 197 miljoen euro in het ontmantelingsfonds zit. “Door de jaarlijkse bijstortingen en het rendement op de uitgezette gelden zal het geïndexeerde vermogen van circa 600 miljoen euro zekerheidshalve al op 31 december 2031 zijn bereikt”. Zeshonderd miljoen is het bedrag waar ze de kerncentrale voor verwachten te kunnen afbreken. Daar lijkt geen vuiltje aan te lucht.
‘Lijkt’, want als ERH of PZEM de verliezen niet langer kunnen dragen en failliet gaan, heeft EPZ echt een probleem. Geen enkel ander bedrijf zal de stroom tegen hetzelfde veel te hoge tarief kopen.
Verder is 600 miljoen euro een schatting en ervaringen van andere ontmantelingsprojecten leren dat kosten vaak (veel) hoger uitkomen, hoewel EPZ benadrukt dat 600 miljoen euro “ruim voldoende is”.