FANC weigert op Nederlands matje te komen

De Belgische nucleaire toezichthouder gaat niet in op de uitnodiging van Nederlandse Kamerleden om uitleg te geven over de veiligheid van de Belgische kerncentrales in Doel en Tihange. De FANC komt met een formele redenering waarbij ze aangeven te rapporteren aan de Belgische politiek, niet de Nederlandse. CDA-Kamerlid Agnes Mulder die om het gesprek gevraagd had, vindt de weigering onacceptabel. Ook andere Kamerleden reageren verontwaardigd.

Hoewel de gevolgen voor veel Nederlanders, zeer groot zouden zijn als er iets mis zou gaan met die centrales, wil het FANC alleen verantwoording afleggen aan het Belgische federale parlement. Minister van Infrastructuur en Milieu Schultz schrijft aan de Kamer dat “[V]an de kant van de FANC is medegedeeld dat vanuit staatsrechtelijke en soevereiniteitsoverwegingen geen gevolg zal worden gegeven aan een dergelijke uitnodiging.” De minister voegt daaraan toe dat “conform de bestaande praktijk” toezichthouders FANC en ANVS de bereidheid blijven tonen dossierinformatie te delen.

Overigens is er niet lang geleden in het BeNeLux-parlement “een uitgebreide gedachtewisseling geweest met de directeur van de toezichthouders FANC (20 januari 2017) en ANVS (12 mei 2017)”, aldus de minister.