Grensoverschrijdende gevolgen Hinkley Point; inspraak Nederland begint

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) wijst op de mogelijkheid om deel te nemen aan de publieksconsultatie van de Britse regering over mogelijke belangrijke grensoverschrijdende milieugevolgen in Nederland als gevolg van de nieuwe kerncentrale Hinkley Point C aan de kust van Somerset in Zuidwest Engeland. Tot en met 20 oktober kan iedereen (per email en bij voorkeur in de Engelse taal) een zienswijze indienen.

In Groot-Brittannië heeft EDF Energy het voornemen tot oprichting van een nieuwe kerncentrale Hinkley Point C naast twee, reeds bestaande kerncentrales Hinkley Point A en B in Hinkley Point aan de kust van Somerset in Zuidwest-Engeland. In 2013 heeft EDF Energy hiervoor een vergunning gekregen van het Britse bevoegde gezag. Op grond van deze vergunning zijn er inmiddels werkzaamheden om de faciliteit op te richten in gang gezet.
Ten behoeve van de vergunningaanvraag is door EDF Energy ook een milieueffectrapport gemaakt. Er is door het Britse bevoegde gezag echter nagelaten om naast Ierland en Frankrijk ook in andere landen een grensoverschrijdende milieueffectconsultatie uit te voeren. Dit omdat het Britse bevoegde gezag oordeelde dat er geen kans is op mogelijke belangrijke nadelige milieueffecten in andere landen.
Of dit oordeel al dan niet terecht is, is momenteel onderwerp van een klachtprocedure bij de Nalevingscomités van de Verdragen van Espoo en Aarhus. Groot-Brittannië heeft de uitkomst van deze procedures niet willen afwachten en is alsnog de  grensoverschrijdende consultatie over het milieueffectrapport gestart. In dat kader is ook Nederland genotificeerd

Recent heeft Laka een artikel geepubliceerd over de enorme kosten van de bouw en allerlei subsidieregelingen die die bouw mogelijk moeten maken. Al is dat nog steeds geen gelopen race.

Op de website van de ANVS staat een overzicht van het Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) met verschillende links naar het milieueffectrapport en andere relevante documenten. De documenten zijn grotendeels in de Engelse taal gesteld, met uitzondering van (onderdelen van) een drietal documenten, die specifiek betrekking hebben op de mogelijke grensoverschrijdende milieueffecten. Deze (onderdelen van) documenten heeft de ANVS naar het Nederlands laten vertalen.

Zienswijzen dienen bij voorkeur gesteld te zijn in de Engelse taal en kunnen rechtstreeks per e-mail worden gestuurd aan beiseip@beis.gov.uk.

Dit bericht werd geplaatst in Hinkley Point, Vergunningen en getagged met , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 20 oktober 2020: NRG wil historisch kernafval Petten afvoeren naar nog te bouwen gebouw COVRA

  NRG wil het historisch kernafval in Petten afvoeren naar het MFOG, een nieuw, nog te bouwen gebouw bij de COVRA in Zeeland. Toezichthouder ANVS heeft hiervoor vorige week een gewijzigd afvoerplan van NRG goedgekeurd. In het nog te bouwen gebouw zou zowel middel als hoog radioactief afval uit Petten worden geborgen. Het plan komt in […]


 • 29 mei 2020: ANVS wijzigt vergunning kernreactor Petten zonder m.e.r.

  Woensdag publiceerde de ANVS een dag eerder dan aangekondigd de gewijzigde vergunning van de hogefluxreactor in Petten. De ANVS paste de vergunning van de laatste Pettense kernreactor aan omdat vergunningvoorschriften achterhaald waren. Rijkswaterstaat, Stichting Laka en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier dienden bedenkingen in. Onder andere over het lozen van radioactief afvalwater op het riool, over […]


 • 14 mei 2020: Luxemburg en België ruziën over berging kernafval

  Zoals eerder aangekondigd, heeft het Belgische NIRAS half april het ontwerpplan voor de eindberging van kernafval in België voor inspraak ter inzage gelegd. Alleen heeft het land daarbij nagelaten om ook officieel haar buurlanden te informeren. Omdat een aantal mogelijke locaties waar België haar kernafval zou kunnen opslaan "voor de deur" van Luxemburg liggen, is […]


 • 3 april 2020: Laka vraagt om MER voor levensduurverlenging Hogefluxreactor Petten

  Terwijl de Hogefluxreactor (HFR) in Petten ondertussen al weer 59 jaar oud is heeft de ANVS, de toezichthouder, een nieuwe ontwerp-vergunning voor de kernreactor ter inzage gelegd. De huidige kernenergiewetvergunning, uit 2016, moest namelijk worden aangepast omdat vergunningvoorschriften zijn verouderd en regelgeving is veranderd. Lang was er sprake van dat de HFR in 2015 zou […]


 • 12 maart 2020: RvS akkoord met hogere stikstofdepositie door bouw Pallas

  Gisteren 11 maart, verrassend snel, deed de Raad van State uitspraak in de zaak van oa. Stichting Duinbehoud tegen het bestemmingsplan van de gemeente Schagen dat de bouw van de Pallasreactor mogelijk moet maken. Alle bezwaren zijn verworpen. De Raad van State gaat akkoord met een veel hogere stikstofdepositie in een Natura 2000 gebied dan […]


 • 22 januari 2020: Ondanks ‘beëindiging’ nog steeds kernwapen-uranium in Petten

  Omdat met hoogverrijkt uranium kernwapens kunnen worden gemaakt, is wereldwijd afgesproken het gebruik ervan uit te bannen. Tijdens de nucleaire top in Den Haag, in 2014, sprak de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zo ook met Nederland af om voor de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- naar laagverrijkt uranium. Vier jaar […]