Half miljard verlies Urenco: te veel capaciteit en te weinig kerncentrales

Urenco heeft in 2016 een half miljard euro verlies geleden. Het is niet verrassend dat het slecht gaat met Urenco: het bedrijf is zelfs al op zoek naar een nieuwe bedrijfsstrategie gebaseerd op een kleinere vraag naar verrijkt uranium en een lagere prijs voor het verrijken. Volgens een mededeling van de Urenco-directie moet het ergste nog komen als de huidige langetermijn-verrijkingscontracten aflopen.

Hoewel alle media, en ook Urenco zelf, laat weten dat het het eerste bedrijfsverlies is in de geschiedenis van Urenco (opgericht in 1970) is dat bepaald niet het geval. In de zeventiger jaren leed het bedrijf alleen maar verlies. De eerste jaarrekening die zwarte cijfers schreef was pas die over het jaar 1983!

De verrijkingsindustrie heeft het zwaar: “Market environment continues to be challenging due to over-supply and excess inventories” laat Urenco-topman Thomas Haeberle weten bij de presentatie van de jaarcijfers.
Door de dalende vraag naar verrijkt uranium en het overschot van verrijkingscapaciteit (we hebben er eerder op gewezen) daalt de prijs van het verrijken (berekend in SWU). En Urenco heeft nog veel contracten met jaren geleden vastgestelde oude –hoge- SWU-prijzen die het komende decennium aflopen. Dan moeten er nieuwe contracten getekend worden tegen lagere prijzen. En kan Urenco dan concurreren tegen de enorme capaciteit in bijvoorbeeld Rusland?

Bij de presentatie van het jaarverslag  werd dat zo verwoord: “The deterioration of SWU market prices continued in 2016. Due to the size of our current order book, URENCO will feel the impact of these lower SWU prices primarily from the second half of the next decade, as until such time the majority of our revenues are at contracted prices.

Nieuwe bedrijfsstrategie
Urenco is op zoek naar een nieuwe bedrijfsstrategie gebaseerd op afnemende vraag naar verrijkt uranium. Bij de presentatie wordt een tipje van de sluier (maar meer ook niet) van de ‘strategic review’ opgelicht: “Clear business objectives were identified including optimising the way we do business by creating a more efficient organisation. In this respect, we plan to achieve €300 million in cumulative capital and operational cost savings by 2019.” Efficiency en bezuinigen dus die in 2019 300 miljoen euro moet gaan opleveren.

Daarnaast richt de hele verrijkingsindustrie (en ook Urenco) zich steeds meer op het herverrijken van verarmd uranium. Dat kan goedkoop want anders staan ultracentrifuges maar stil. Maar volgens verschillende marktanalisten verpest dat de markt nog meer: het maakt verrijken (SWU-prijs) nog goedkoper, vergroot de toch al te grote voorraden en maakt de winning van uranium nog minder economisch attractief. En uraniummijnbouw is al hevig in de problemen; de prijs van uranium is historisch laag en veel nieuwe mijnbouwprojecten worden gecanceld omdat ze economisch niet haalbaar zijn.