Kernenergie en de verkiezingen

Kernenergie speelt in de programma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart geen grote rol. Geen enkele partij pleit onomwonden voor nieuwe kerncentrales, en zelfs het openblijven van Neerlands enige kerncentrale in Borssele wordt -onder voorwaarden- alleen door de SGP bepleit. Een passage ten faveure van kernenergie in het concept-programma van de VVD, haalde niet eens het definitieve programma. Alhoewel dit geen goeie graadmeter is hoe partijen precies over kernenergie denken, maakt het wel duidelijk dat de partijen geen electoraal succes verwachten door positief over kernenergie te zijn. Dat is ook niet verwonderlijk gezien de massa negatieve berichten over vrijwel alle Nederlandse nucleaire installaties in het afgelopen jaar.
Volgende week meer over de rol van kernenergie in de verkiezingsprogramma's vanaf 1952 en meer over de vraag waar die tegenstelling tussen rechts (vóór) en links (tegen) vandaan komt, en of dat altijd zo is geweest. En nog meer.

In de programma’s voor de verkiezingen van 15 maart 2017 speelt kernenergie een bescheiden rol. Veel partijen zeggen er helemaal niets over, maar hebben er natuurlijk wel een mening over. Zo heeft een positieve passage over kernenergie in het concept –programma van de VVD niet de definitieve versie gehaald. Het CDA zegt er ook helemaal niets over en dat is voor het eerst sinds 1956! Beide partijen maken in de Kamer (en daarbuiten) meermaals duidelijk dat ze niet tegen kernenergie zijn, maar electoraal succes is daarmee de laatste tijd, gezien de deplorabele toestand van de Nederlandse nucleaire sector, niet te behalen. De grootste voorstander van kernenergie, de PVV, heeft ook niets in haar verkiezingsprogramma, evenals een aantal rechtse splinters (die soms niet eens een programma hebben), maar die in de praktijk vóór kernenergie zullen zijn. Want het links/rechts schema gaat bij kernenergie (en milieu in het algemeen) nog steeds op. Dat blijkt ook uit een inventarisatie van Stichting Natuur en Milieu: vooral rechtse partijen sluiten de ogen voor klimaatimpact van hun verkiezingsprogramma’s.

Het overzicht van de programma's voor de verkiezingen van maart 2017 is ook als pdf beschikbaar

Inventarisatie van standpunten over kernenergie in de programma’s van politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017
1 Zeker Nederland
Verkiezingsprogramma 2017-2021
Niets.
(In het conceptprogramma stond nog: "De overheid hoort ook niet op voorhand allerlei technieken uit te sluiten. Want door innovatie en technologische ontwikkeling kunnen bestaande of experimentele technieken, zoals thoriumcentrales, ineens veelbelovend zijn voor de opwekking van energie. Kernenergie moet dan ook als CO2-neutrale techniek mogelijk blijven, maar natuurlijk alleen als het veilig, betrouwbaar en onder strenge voorwaarden plaatsvindt."
Die passage is vervangen door: "De overheid hoort ook niet op voorhand allerlei technieken uit te sluiten, want door innovatie en technologische ontwikkeling kunnen bestaande of experimentele technieken ineens veelbelovend zijn voor de opwekking van energie.")
2 Een verbonden samenleving
PvdA verkiezingsprogramma 2017
Kernenergie en schaliegas zijn schoon noch veilig en daarmee ongeschikt voor onze toekomstige energie-voorziening. Technologisch ontwikkelingen zullen daar de komende twee decennia geen noemenswaardige verandering in aanbrengen.
Kerncentrale Borssele moet zo snel mogelijk sluiten; Zeeland moet financieel worden geholpen bij de ontmanteling van Borssele
3 Nederland weer van ons
PVV verkiezingsprogramma 2017
Niets
4 Pak de macht. programma voor een sociaal Nederland
SP Verkiezingsprogramma 2017
We gaan geen schaliegas winnen, we boren niet meer naar gas op land en in het Waddengebied en we bouwen geen nieuwe kerncentrales. De kerncentrale in Borssele gaat zo snel mogelijk dicht. Afhankelijk van de noodzaak van productie van medische isotopen wordt besloten over de afbouw van de nucleaire faciliteit in Petten. We zetten ons in om de onveilige kerncentrales in België snel gesloten te krijgen en onze buren te helpen bij een overstap naar alternatieve energie.

(in het conceptprogramma stond niets over Borssele: “We zetten ons in om de kerncentrales in België snel gesloten te krijgen en onze buren te helpen bij een overstap naar alternatieve energie.”)

5 Keuzes voor een beter Nederland
CDA Verkiezingsprogramma 2017-2021
Niets

(Voor het eerst sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 1956 (!) heeft het CDA –of één van haar voorgangers- niets over kernenergie in het verkiezingsprogramma)

6 D66 Verkiezingsprogramma 2017-2021 Kernenergie speelt geen rol in onze energievoorziening. D66 wil geen nieuwe kerncentrale in Nederland en de kerncentrale in Borssele sluiten, door deze onder te brengen in een non-profit organisatie onder verantwoordelijkheid van het rijk, om voldoende financiële middelen te genereren om de toekomstige ontmanteling in uiterlijk 2033 op een veilige en verantwoorde wijze uit te voeren.
Zorgen van omwonenden van de bestaande kerncentrale moeten beter gehoord worden, communicatie moet beter, en buurlanden moeten kunnen meepraten over heropening van nabijgelegen kerncentrales na een incident.
7 Hoopvol realistisch. Voor een samenleving met toekomst
Verkiezingsprogramma 2017-2021
Geen nieuwe kerncentrales, vanwege risico’s voor de veiligheid en vanwege het afvalprobleem.
8 Tijd voor verandering
Verkiezingsprogramma 2017-2021
De kerncentrale in Borssele gaat dicht. Er komen geen nieuwe kerncentrales. De Nederlandse onderzoeksreactoren worden uitgefaseerd naarmate voldoende vervangende faciliteiten zijn gerealiseerd die nauwelijks tot geen radioactief afval veroorzaken. We schuiven de problemen rond het radioactieve afval niet door naar volgende generaties. Ook voor radioactief afval geldt dat de vervuiler de kosten betaalt.
9 Stem vóór het leven
SGP Verkiezingsprogramma 2017-2021
Kernenergie
- De kerncentrale bij Borsele blijft open mits de veiligheid gewaarborgd is.
- Nieuwe kerncentrales die niet regelbaar en niet door en door veilig zijn en die langlevend radioactief afval opleveren, komen Nederland niet in.
- De veiligheid van kerncentrales moet streng gecontroleerd en gehandhaafd worden. Ook als deze centrales over de grens in België en Duitsland liggen, moet Nederland een oogje in het zeil houden.
10 PlanB. Hou vast aan je idealen
Verkiezingsprogramma Partij voor de Dieren 2017
• Geen nieuwe kolen- of kerncentrales.
Bestaande centrales worden zo snel mogelijk gesloten.
Stroom uit kolen- en kerncentrales mag niet het Nederlandse elektriciteitsnet op.
We verzetten ons tegen de opslag van nieuw kernafval. Bestaand radioactief afval wordt op kosten van energiebedrijven adequaat opgeruimd en opgeslagen
11 Omdat ouderen het niet meer pikken!
Verkiezingsprogramma 2017-2021
Er wordt afgezien van kernenergie zolang niet alle risico’s zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval. We zadelen toekomstige generaties niet op met deze problemen.
12 Verkiezingsprogramma 2017
Ondernemers Partij
Niets
13 Voor Nederland
VNL Verkiezingsprogramma 2017-2021
Niets
14 Denkend aan Nederland
Verkiezingsprogramma Denk 2017-2021
Daarom moeten alle kern- en kolencentrales dicht. De smerigste als eerste
15 De 12 speerpunten
Nieuwe Wegen Verkiezingsprogramma
Niets
16 Verkiezingsprogramma 2017
Forum voor Democratie
Niets
17 Sta op voor eerlijk geld & democratie
Verkiezingsprogramma 2017
De Burger Beweging vindt dat kernenergie- en kolencentrales gesloten moeten worden.
18 De basis op orde
Vrijzinnige Partij verkiezingsprogramma 2017
We streven naar een aanvaardbare prijs voor energie zonder ecologische overbelasting. Kernenergie en schaliegas zijn hierbij geen realistische alternatieven.
19 Stem op je zelf, kies GeenPeil
Programma Geen Peil
Partij heeft geen standpunten
20 Verkiezingsprogramma 2017
Piratenpartij
Kernenergie in zijn huidige vorm heeft een aantal fundamentele problemen:
- Kernenergie produceert radioactief afval wat vele generaties lang radioactief en gevaarlijk blijft;
- er is altijd een kans op een grootschalig kernongeluk;
- splijtstof kan mogelijk gebruikt worden voor nucleaire wapens;
- ook uranium is een eindige, niet duurzame brandstof.

Het is echter goed mogelijk dat in de toekomst een vorm van kernenergie wordt ontwikkeld waarbij deze nadelen niet optreden. Bijvoorbeeld met een thorium reactor of met kernfusie. De Piratenpartij is daarom niet dogmatisch tegen alle vormen van kernenergie en wil onderzoeken naar kernenergie die er op gericht zijn deze problemen op te lossen steunen.

21 Een nieuwe politiek van gelijkwaardigheid
Artikel 1 programma 2017
Niets
22 Niet Stemmers Partij heeft geen standpunten
23 Verkiezingsprogramma-2017-2021
Libertarische Partij
Niets
24 Programma 2017
Lokaal in de Kamer
Kerncentrales
- Sluiting van energie-opwekkende kerncentrales
- Lokaal in de Kamer pleit voor zo snel mogelijke sluiting van de kerncentrales Borssele, Doel en Tihange. Vooral de twee Belgische centrales kennen veel storingen en Nederland moet daarom aandringen op beëindiging van activiteiten in die centrales
25 Voor een maatschappij gebaseerd op liefde en gerechtigheid
Jezusleeft Programma 2017
Niets
26 Stem NL Partij heeft geen standpunten
27 Mens en Spirit / Basisinkomen Partij Niets
28 Vrije Democratische Partij Niets
Dit bericht werd geplaatst in CDA, ChristenUnie, D66, Forum voor Democratie, GroenLinks, Politieke partijen, PvdA, PvdD, PVV, SP, Verkiezingen, VVD en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 22 december 2022: Motie over schrappen bezuiniging op vitamine D verworpen

  Over de moties over de financiering van de Pallasreactor werd afgelopen dinsdag gestemd. De motie over het creëren van een gelijk speelveld voor alternatieve productiemethoden van medische isotopen, al meerdere malen aangenomen door de Kamer en nu ook weer, is nogal nietszeggend in deze bewoordingen. De BBB over het opnieuw opnemen van de vergoeding voor […]


 • 23 mei 2017: Stemverhoudingen moties VAO Nucleaire veiligheid

  Dinsdag (23 mei) waren in de Tweede Kamer de stemmingen over de moties die vorige week ingediend waren tijdens het overleg Nucleaire Veiligheid. De meeste moties gingen over de Belgische kerncentrales. De motie (PvdD, GL, CU, SP en PvdA) dat de Nederlandse regering de Belgische “moet verzoeken” de kerncentrale in Tihange te sluiten werd aangenomen. […]


 • 27 februari 2017: Kernenergie en verkiezingen (deel 2): partijprogramma’s 1952-2017

  1952-2017: terugblik op de standpunten van politieke partijen over kernenergie aan de hand van hun verkiezingsprogramma’s Kernenergie speelt in de programma’s voor de komende Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 geen grote rol. Geen enkele partij pleit onomwonden voor nieuwe kerncentrales, en zelfs het openblijven van Neerlands enige kerncentrale in Borssele wordt -onder voorwaarden- alleen […]


 • 1 maart 2017: Driekwart van kiezers wil Borssele sluiten

  Slechts een kwart van alle kiezers wil de kerncentrale in Borssele openhouden. Zelfs van de pro-kernenergie partijen CDA (36,9%), VVD (48,9%) en PVV (40%) wil een minderheid de kerncentrale open houden. De meerderheid van de achterban gaat daarmee in tegen de officiële partijlijn, ook al staat er bij alle drie niets in de verkiezingsprogramma’s daarover. […]


 • 1 oktober 2020: Wiebes vond nog een onderzoeksbureautje in Wenen…

  En weer is een push van de VVD voor meer kernenergie, dit keer onder leiding van minister Wiebes, doodgebloed. Het door de minister van Economische Zaken & Klimaat bij een pro-nucleair adviesbureau bestelde rapport is zo zwak dat het nergens echt serieus genomen wordt. Het zorgvuldig voorbereide pleidooi van de VVD ('#kernboodschap') voor de bouw […]


 • 19 december 2022: Kamer stemt over motie om Pallas niet uit bezuiniging Vitamine D te betalen

  Morgen, dinsdag 20 december, stemt de Tweede Kamer over twee moties over de Pallasreactor: Eén over een gelijk speelveld voor medische isotopen en één om de kernreactor niet te financieren uit de bezuiniging op Vitamine D uit het basispakket. De twee moties werden ingediend tijdens het plenaire debat over het voorlopige kabinetsbesluit op Prinsjesdag over […]