Lighthouse als alternatief voor kernreactor; sneller, goedkoper en schoner

Na het nieuws, eerder vandaag, dat een eventuele Pallas-reactor er niet komt zonder €60-100 miljoen extra rijksbijdrage, brengt Laka opnieuw nieuws over medische isotopen: ASML Lighthouse, de alternatieve productiemethode voor medische isotopen, blijkt eerder beschikbaar dan eerder gepland. De elektronenlaser-technologie, ontwikkeld door ASML in Eindhoven, blijkt ook veel goedkoper dan een kernreactor, wel intrinsiek veilig, produceert blijkbaar géén hoogradioactief afval en komt op korte termijn beschikbaar.

Lighthouse wordt ontwikkeld door technologiebedrijf ASML. De technologie werd eind vorig jaar door het Ministerie van Economische Zaken uitgeroepen tot Nationaal Icoon. Met Lighthouse worden met een elektronenlaser medische radio-isotopen geproduceerd.

ASML heeft een consortium gevormd waarin farmaceutische bedrijven, academische ziekenhuizen, universiteiten, en ook NRG en Urenco participeren.

Directeur New business van ASML, Patrick de Jager, gaf eind oktober een presentatie op de vakbeurs van de Dutch Society for Precision Engineering.
Veel van de informatie was al bekend, maar niet zo gedetailleerd. Vooral dia 15 spreekt voor zich: de productiekosten zijn veel lager, de investeringskosten zijn een kwart van die voor een kernreactor en twee ‘beamlines’ (elektronenbundels) kunnen net zoveel isotopen produceren als de hele Hoge Flux Reactor. Verder komt er volgens ASML géén radioactief afval vrij en is de technologie "intrinsiek veilig". En in tegenstelling tot een nieuwe kernreactor is Lighthouse wél op korte termijn beschikbaar. De Jager noemt aan de Dutch Society 2020 terwijl eerder nog 2021 werd genoemd.

De planning voor inbedrijfname van Pallas, de eventuele nieuwe kernreactor in Petten, is 2025. De kosten van die kernreactor worden geschat op €500-600 miljoen.

En dan rekenen we voor het gemak niet de honderden miljoenen mee die nodig zijn om de Hoge Flux Reactor zo lang in bedrijf te houden en om ervoor te zorgen dat NRG haar historisch radioactief afval eindelijk afvoert. Want dat kernafval, zo blijkt uit een brief die ECN naar de informateur stuurde, “verhindert elke vorm van normale bedrijfsvoering”.