Na mislukte verkoopplannen Urenco ‘alle opties op tafel’

De pogingen om het Nederlandse deel van uraniumverrijkingsfabriek Urenco te verkopen zitten muurvast. Hoewel Nederland en het Verenigd Koninkrijk akkoord waren gegaan met verkoop via de beurs, wilde mede-eigenaar Duitsland dat niet en ging het verdrag niet door. Minister Kamp sluit niet uit dat de Brexit nieuwe impulsen kan geven aan het verkoopproces, maar acht het niet waarschijnlijk. Het kabinet laat nu alle opties over hoe verder met Urenco onderzoeken. De minister beantwoordde afgelopen week de vragen uit de vaste Kamercommissie.

Terwijl Urenco een contract heeft afgesloten waardoor het bedrijf meewerkt aan de productie van kernwapens in de VS, in strijd met in elk geval de geest van alle afgesloten verdragen, keuvelt minister Kamp in de antwoorden op de Kamervragen wat weg over het belang van het waarborgen van “publieke belangen van non-proliferatie en veiligheid” bij een eventuele verkoop van Urenco.

In 2013 besloot de Nederlandse regering tot verkoop van het Nederlandse deel van het internationale Urenco. Urenco verrijkt uranium en heeft wereldwijd ongeveer een marktaandeel van 30 %. Waarmee het na het Russische Tenex de belangrijkste speler is in de markt van het bruikbaar maken van uranium voor gebruik in kerncentrales. De publieke belangen moesten bij de verkoop dan wel wettelijk geborgd worden. In juni publiceerde Kamp de wettekst die het uiteindelijk door de weigering van Duitsland akkoord te gaan met verkoop via de beurs, niet haalde. Minister Kamp beantwoorde de afgelopen week de vragen naar aanleiding daarvan.

Kamp laat in deze antwoorden –eindelijk onomwonden, tot nu toe bleef men daarover uiterst vaag- weten akkoord te zijn gegaan met verkoop van Urenco op de beurs. Maar omdat Duitsland haar been stijf hield, ging dat tenslotte niet toch door. “Voor Nederland en het Verenigd Koninkrijk was het opnemen van de mogelijkheid van een beursnotering – onder bepaalde voorwaarden – acceptabel. Voor de Duitse overheid was dit niet het geval”.

Veel van de vragen gingen natuurlijk over de vraag hoe verder?
Kamp houdt zich op de vlakte: “Alle oplossingsrichtingen worden momenteel verkend”. Maar dat “vergt een nauwkeurige analyse van het Nederlandse handelingsperspectief, waarover ik mij samen met de ministers van Financiën en Buitenlandse Zaken buig. Deze verkenning is nog niet afgerond. Zodra dat wel het geval is, zal ik uw Kamer daarover informeren.” Bijkopen van aandelen, zodat Nederland een meerderheid heeft –het CDA stokpaardje-, behoort tot die opties, laat Kamp weten.

Stable isotopes
Tot slot de interessante vraag van de SP-fractie over het bedrijfsonderdeel Stable Isotopes. Voor welk deel van de omzet zorgt dit onderdeel en kan het niet beter losgekoppeld worden van uraniumverrijkingsbedrijf Urenco? Een vraag ingegeven door de slechte situatie van de verrijkingsindustrie -te weinig kerncentrales en te veel verrijkingscapaciteit- en Stable Isotopes stabiele isotopen verrijkt (zuivert) voor o.a. de medische sector en als zelfstandig bedrijf verder zou kunnen.
Als antwoord begint de minister met de constatering dat Urenco geen cijfers geeft van vestigingen of bedrijfsonderdelen. Dat hadden wij ook al meerdere malen gemerkt en dus het aandeel van Stable Isotopes in de totale omzet onduidelijk blijft. Maar verder merkt de minister op: “Als Stabiele Isotopen een zelfstandig bedrijf zou zijn, met zijn eigen verrijkingstechniek en -activiteiten, blijft de noodzaak om voor dat bedrijf de publieke belangen van non-proliferatie en veiligheid via het publiek aandeelhouderschap te borgen.

Dat nu, is wel vreemd: waarom zou dat zo zijn, het is dan een van de vele bedrijven die een “dual-use” technologie gebruiken (centrifuges), maar geen kernenergiewetvergunning nodig heeft, want niet met radioactieve stoffen werkt. Natuurlijk moet er toezicht zijn op het bedrijf ('borging van publieke belangen'), maar dat hoeft niet anders te zijn dan een vergunningsstelsel dat ook geldt voor bijvoorbeeld de wapenindustrie. En dat zijn gewoon commerciële bedrijven.

Kamp vervolgt op zijn Kamps: “Alleen als de verrijkingstechniek en –activiteiten bij URENCO zouden blijven, vervalt de noodzaak (om voor Stable Isotopes de publieke belangen van non-proliferatie en veiligheid via het publiek aandeelhouderschap te borgen, Laka). Deze businessunit c.q. het bedrijf is dan nog steeds geheel afhankelijk van URENCO voor de vervaardiging van zijn producten.” Dus dan is het niet nodig omdat het toch al zo is. Of zoiets.

Dit bericht werd geplaatst in Privatisering, Urenco en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 8 januari 2020: Interesse VS in koop Urenco voor kernwapen-gebruik

  De Verenigde Staten hebben een probleem met hun kernwapens. Er zijn namelijk geen Amerikaanse bedrijven meer die uranium verrijken. En omdat uranium van buitenlands firma's niet mag worden gebruikt voor militaire toepassingen, raakt de VS haar uraniumvoorraad voor kernwapens en vliegdekschepen op. Daarom worden er plannen gemaakt voor het opzetten van een nieuwe Amerikaanse uranium-verrijkingsindustrie. […]


 • 19 januari 2018: Japanse belangstelling voor Urenco

  Volgens Japanse media is de Japan Bank for International Cooperation (JIBC) geïnteresseerd in de overname van Urenco. De eerste gesprekken zouden al zijn gevoerd. Een van de redenen voor de koop zou zijn dat daarmee China en Rusland buiten spel worden gezet om de technologie in bezit te krijgen. Urenco is eigendom van het Verenigd […]


 • 16 juni 2017: Documenten over mislukte verkoop Urenco gepubliceerd

  Toen de plannen om uraniumverrijkingsconglomeraat Urenco te verkopen nog springlevend waren heeft de Nederlandse overheid een wet voorbereid die de publieke belangen na de verkoop moest waarborgen. Die verkoop is ondertussen afgeketst, maar nu heeft minister Kamp toch de Wettekst, de memorie van Toelichting en het Advies van de Raad van State over de wet […]


 • 25 januari 2017: Debat Staatsdeelnemingen: Urenco nauwelijks gespreksonderwerp

  Alleen de fracties van CDA en PvdA waren vertegenwoordigd vanmiddag in de Tweede Kamer bij de commissievergadering over Staatsdeelnemingen met op de agenda de borging publieke belangen inzake Urenco. Maar ook bij hen was Urenco nauwelijks onderwerp van debat. CDA kwam nog wel weer met de vraag of de minister de voor- en nadelen van […]


 • 24 januari 2017: “Sluiten Urenco moet reële optie in debat zijn”

  Laka en Vedan hebben in een gezamenlijke brief aan de Kamer over Urenco er op gewezen dat de vooruitzichten voor de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo erg ongunstig zijn. Een dergelijke mededeling deed ook minister Dijsselbloem in antwoorden op Kamervragen vorige week. De vraag naar verrijkt uranium keldert en verrijkingscapaciteit neemt alleen maar toe. In de brief, […]


 • 1 november 2016: Minister over verkoop Urenco: Duitse aandeelhouders liggen dwars

  Minister Kamp is teleurgesteld dat de Duitse aandeelhouders van Urenco niet akkoord zijn gegaan met het voorstel voor borging van publieke belangen. Dat voorstel was het resultaat van langdurige onderhandelingen tussen de regeringen van Nederland, Duitsland en Verenigd Koninkrijk. Het ‘nee’ van de Duitse bedrijven betekent in feite terug naar af. Kamp concludeert in een […]