NRG blijft weer eens in gebreke

Uit een brief die Minister Schultz (IenM) naar de Kamer heeft gestuurd over de stand van zaken van “verschillende onderwerpen betreffende nucleaire veiligheid en stralingsbescherming” blijkt dat NRG weer eens in gebreke is gebleven. Het bedrijf had in 2016 een ontmantelingsplan voor de HFR aan de nucleaire toezichthouder moeten sturen maar voldeed niet aan de eis.

NRG als vergunninghouder van de Hoge Flux Reactor is verantwoordelijk voor de financiële zekerheidstelling van de ontmanteling kosten voor de HFR. Zoals uit de Kamerbrief van Schultz blijkt had  NRG in 2016 een geactualiseerd ontmantelingsplan ter goedkeuring aan de ANVS moeten aanbieden, maar “heeft daar niet aan voldaan.” De toezichthouder was weer eens not amused: “Hiertegen is handhavend opgetreden.” NRG dient nu voor 1 januari 2018 (waarom krijgen ze daar een jaar voor?) een geactualiseerd ontmantelingsplan bij de ANVS in te dienen, anders moet NRG een dwangsom betalen.

De Europese Commissie (de eigenaar van de reactor) is bezig met een ontmantelingsplan dat eind dit jaar klaar moet zijn. NRG moet nu elke drie maanden de ANVS informeren  over de voortgang van het opstellen van het ontmantelingsplan. Na de actualisatie van het ontmantelingsplan zal ook de financiële zekerheidstelling geactualiseerd moeten worden.