Ontwerpvergunning afvoer historisch kernafval NRG

De ANVS heeft een ontwerpvergunning gepubliceerd voor de afvoer van het ‘historisch radioactief afval’ vanaf het NRG-terrein in Petten. Het is een ‘actualisatie’ van de bestaande vergunning, nodig omdat er een deadline in stond voor die afvoer (eind 2017) die niet wordt gehaald. Nu komt in de vergunning geen datum meer te staan waarop het radioactief afval moet afgevoerd zijn, maar dat afval “dient te worden afgevoerd conform de werkwijzen en tijdlijnen beschreven in dit goedgekeurde Plan van Aanpak RWMP.” Er is tot 13 december gelegenheid tot het indienen van zienswijzen.

Met deze actualisatie van de vergunning voor de afvoer van het historisch afval komt er meer belang te liggen bij het Plan van Aanpak. De datum die in het laatste goedgekeurde Plan van aanpak wordt genoemd waarop het kernafval afgevoerd zal zijn is een optimistische (eind 2022) en een pessimistische (eind 2027).

Er zijn bij deze procedure wijziging wat bedenkingen: het is niet vanzelfsprekend dat het Plan van Aanpak (helemaal) openbaar is: 'vertrouwelijk' staat op de voorpagina. Afgelopen voorjaar hebben we flink moeten wobben en nog kregen we een versie waarin allerlei zaken weggelakt zijn.

Het tweede probleem kan zijn dat NRG meer invloed heeft op de voorwaarden van afvoer. De flexibiliteit door deze verandering is in het voordeel van de vergunningshouder. En dat is toch niet helemaal waar vergunningen voor zijn, die zijn om bindende voorwaarden op te leggen, waaraan voldaan moet worden. NRG schrijft het Plan van Aanpak (en moet het actualiseren op “aanwijzing’ van de ANVS) en natuurlijk moet de ANVS dat goedkeuren, maar er verschuift wel wat verantwoordelijkheid. Al moet hier natuurlijk wel vermeld waren dat vergunningseisen ten aanzien van afvoer van historisch afval in het verleden vooral een wassen neus bleken te zijn.

Er is tot 13 december gelegenheid tot het indienen van een zienswijze.

Laka overweegt beroep tegen afvoer radioactief afval NRG
Laka tekende in juli bezwaar aan tegen het goedgekeurde Plan van Aanpak RWMP ('Radioactive Waste Management Program'), wat onder andere ziet op de verwerking en afvoer van NRG's historisch radioactief afval. Laka maakte onder meer bezwaar vanwege de wankele financiering van het hele project, het ontbreken van deugdelijk plannen voor een aantal soorten kernafval, en omdat er geen milieueffectrapportage is opgesteld. Vorige week kregen we bericht dat de ANVS alle bezwaren van tafel veegt. Laka bekijkt momenteel de mogelijkheid om bij de Raad van State in beroep te gaan tegen deze afwijzing.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, NRG, Vergunningen en getagged met , op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 20 oktober 2020: NRG wil historisch kernafval Petten afvoeren naar nog te bouwen gebouw COVRA

  NRG wil het historisch kernafval in Petten afvoeren naar het MFOG, een nieuw, nog te bouwen gebouw bij de COVRA in Zeeland. Toezichthouder ANVS heeft hiervoor vorige week een gewijzigd afvoerplan van NRG goedgekeurd. In het nog te bouwen gebouw zou zowel middel als hoog radioactief afval uit Petten worden geborgen. Het plan komt in […]


 • 5 november 2019: Afvoer radioactief afval NRG Petten weer duurder en vertraagd

  Toezichthouder ANVS heeft gisteren, maandag 4 november, opnieuw een plan van aanpak van NRG goedgekeurd. Het plan regelt de afvoer van historisch radioactief afval uit Petten. Uit de gepubliceerde goedkeuring blijkt dat de afvoer opnieuw duurder en vertraagd is, tot na 2027. De ANVS gaat er vanwege de €117 miljoen van het Rijk van uit […]


 • 11 januari 2018: Vergunning actualisatie Plan van Aanpak NRG historisch afval

  De ANVS heeft NRG de definitieve vergunning verleend voor “een actualisatie van de voorschriften” van het Plan van Aanpak voor de afvoer van het historisch kernafval. Het laatste Plan van Aanpak is pas op 1 juni 2017 goedgekeurd door de ANVS. Laka tekende in juli bezwaar aan tegen dat Plan van Aanpak, wat onder andere […]


 • 9 juni 2016: Laka moet stukken radioactief afval NRG geheim houden

  Laka is al lang bezig met het beleid rond radioactief afval. Op veel verschillende manieren, maar vooral met het boven water krijgen van informatie over problemen die er duidelijk zijn: op financieel gebied, maar ook technisch. Zo ook met het zogeheten ‘historisch afval’ dat in Petten opgeslagen ligt en de afgelopen weken volop in het […]


 • 15 december 2022: COVRA krijgt ontwerpvergunning voor nieuwe kernafvalbunker Petten

  De ANVS heeft een ontwerpvergunning gepubliceerd voor het MOG, het 'Multifunctioneel Opslag Gebouw' van de COVRA. Het MOG is een nog te bouwen kernafvalbunker, specifiek bedoeld voor het historisch kernafval van NRG in Petten. Het is op opmerkelijk dat COVRA voor dit kernafval een nieuwe bunker wil bouwen, omdat onlangs bleek dat dat de ruimte […]


 • 22 januari 2020: Ondanks ‘beëindiging’ nog steeds kernwapen-uranium in Petten

  Omdat met hoogverrijkt uranium kernwapens kunnen worden gemaakt, is wereldwijd afgesproken het gebruik ervan uit te bannen. Tijdens de nucleaire top in Den Haag, in 2014, sprak de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zo ook met Nederland af om voor de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- naar laagverrijkt uranium. Vier jaar […]