PZEM: verliesgevende kerncentrale voor ‘t Rijk; verder met winstgevende onderdelen

De aandeelhouders van PZEM - de provincie Zeeland en (vooral Zeeuwse) gemeenten - willen de kerncentrale kwijt. Uit de nieuw ontwikkelde bedrijfsstrategie, waar de aandeelhouders binnenkort over moeten praten, blijkt dat ze “op termijn” afstand willen nemen van de “commerciële energie-activiteiten”. De kerncentrale is een zaak van de landelijke overheid en de aandeelhouders zien “een grotere rol van het Rijk”. Ze willen dan wel volledig eigenaar worden van het winstgevende waterbedrijf Evides.

PZEM (voorheen Delta) heeft “stappen gezet in de herijking van de aandeelhoudersstrategie”. Het in het voorjaar beloofde strategiestuk met die titel is vorige week woensdag, 20 september, in grote lijnen gepresenteerd aan de aandeelhouders.

De belangrijkste passage in het persbericht luidt aldus: “Voor de energie gerelateerde activiteiten geldt, dat er volgens de aandeelhouders geen direct publiek belang meer aanwezig is, dat aandeelhouderschap rechtvaardigt. Bovendien passen deze activiteiten qua risicoprofiel niet bij een publieke aandeelhouder. Een belangrijke lijn van de aandeelhoudersstrategie is daarom dat aandeelhouders op termijn hun betrokkenheid bij de commerciële energie-activiteiten beëindigen.” (Maar is het Rijk dan geen 'publieke aandeelhouder'? -aanvulling Laka)

De aandeelhouders “zien hier dan ook een grotere rol van het Rijk naar de toekomst toe”; met andere woorden, het Rijk moet de kerncentrale maar overnemen. Het is een herhaling van wat sinds de kerncentrale door de lage energieprijzen verlies is gaan leiden, gehoord wordt in Zeeland. “Het belang van deze centrale is van grote importantie en overstijgt de regio. De PZEM aandeelhouders zijn van mening dat de borging van deze belangen tot de verantwoordelijkheid van het Rijk behoort.

De huidige demissionaire kabinet, en vooral minister van Economische Zaken Henk Kamp, heeft meerdere malen duidelijk gemaakt dat dat niet gaat gebeuren: de verkoop van onderdelen, bracht voldoende op om de verliezen van de kerncentrale te compenseren en bovendien is de veiligheid en daarmee het publiek belang niet in het geding.

Hoe de –verwachte- nieuwe coalitie hierover denkt is onduidelijk, maar zou wel eens welwillender kunnen staan ten opzichte van overname.
D66 in Zeeland pleit er juist voor om de opbrengst van de verkoop van onderdelen (900 miljoen euro) niet te laten "verbranden in de verliesgevende kerncentrale", maar … ja , wat? Te investeren “in projecten met een laag risico en een laag rendement (4 à 5%).” Dan duurt het dus iets langer voor de miljoenen opgebrand zijn in de kerncentrale. Want dat de energieprijzen enorm gaan aantrekken, waardoor de kerncentrale niet langer verlies zal leiden, wordt door veel analisten betwijfelt.

De kerncentrale is niet de enige nucleaire faciliteit die verlies leidt; de hele nucleaire sector doet dat.