Rapportage incidenten nucleaire installaties 2016

De nucleaire toezichthouder ANVS heeft de ‘Rapportage ongewone gebeurtenissen in Nederlandse nucleaire inrichtingen in 2016’ gepubliceerd. Het gaat in de rapportage om technische gebreken in de installatie of om menselijke fouten. Op 27 februari 1980 heeft de toenmalige minister van Sociale Zaken toegezegd de Tweede Kamer jaarlijks schriftelijk te informeren over het functioneren van de Nederlandse kerncentrales. In de loop der jaren is deze rapportage uitgebreid tot alle nucleaire inrichtingen in Nederland en de met deze inrichtingen verbonden radiologische laboratoria.

In kerncentrale Borssele zijn volgens de rapportage in 2016 drie meldingsplichtige incidenten geweest. In de HFR 1 en de andere installaties van NRG in totaal 9. Ook in de in 1997 stilgelegde kerncentrale Dodewaard is in 2016 één incident geweest. Alle incidenten zijn door de ANVS ingeschaald op de INES schaal (internationaal gebruikte maatlat) als nul.

Wat blijft opvallen als we het vergelijken met bijv. de Belgische incidenten is dat de Belgische toezichthouder FANC het incident standaard lijkt in te schalen als 1 op de INES-schaal terwijl de ANVS incidenten standaard lijkt in te schalen op 0.

De internationale verplichting om storingen in het INES-systeem op te nemen ligt op minimaal INES-niveau 2. Voor de INES-niveaus 0 en 1 is een objectieve getalsmatige vergelijking met het buitenland dus niet mogelijk.

Alle officiële rapportages vanaf 1980 zijn in de Laka catalogus digitaal beschikbaar.