Samenstelling Commissie Holtkamp toch openbaar

In september kwam de Commissie Holtkamp met een “validatie betreffende de onderliggende aannames m.b.t. de operationele kosten en kosten van mogelijke sluitingsscenario’s van de kerncentrale Borssele.” Een belangrijk rapport want daardoor kon minister Kamp in de Kamer melden dat snelle sluiting van Borssele heel duur was: 1 tot 1,3 miljard euro. Maar uit wie de Commissie Holtkamp bestond mochten we vreemd genoeg niet weten: de namen van de leden waren weggelakt. Na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur door Laka heeft de minister nu de namen van de leden alsnog bekend gemaakt.

De commissie Holtkamp heeft de aannames van exploitant EPZ over de kosten van een eventuele vervroegde sluiting van Borssele gecheckt en kwam tot de conclusie dat de kosten hoog zijn door onder meer boetes en langlopende contracten. Omdat daar beleid op gebaseerd wordt, en alle contracten en clausules geheim zijn, willen we graag weten wie er in die commissie zat. Het was al vreemd dat die namen weggelakt waren, maar nog vreemder was dat de ANVS op ons verzoek ook niet de commissieleden bekendmaakten, we ontvingen alleen een algemene omschrijving: de leden van de commissie waren gekozen op hun ‘professionele expertise’. Daarom, zo was onze redenering, weegt “een beroep op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (…) niet op tegen het belang van openbaarheid.” En diende Laka in december een verzoek op grond van de wet openbaarheid van bestuur in voor het complete rapport, dus mét de namen van de leden

De minister van Infrastructuur en Milieu maakt nu het volledige rapport met de namen openbaar. Het gaat naast Mr. A.B. Holtkamp (naamgever van de Commissie en voorzitter) om Drs. W.J. Laman RA (“financieel expert; registeraccountant, 40 jaar ervaring in private en publieke sector”) en Dr. H.A. Selling (“technisch expert; gepromoveerd nucleair veiligheidsdeskundige, 40 jaar werkervaring, onder meer als inspecteur en vergunningverlener voor Kernenergiewet en als medewerker IAEA in Wenen”).

Overigens heeft Laka recent een aantal opwerkingscontracten tussen Cogema/Areva en EPZ (kerncentrale Borssele) 'ontvangen' en gedigitaliseerd. Ze zijn hier te vinden.

Dit bericht werd geplaatst in Borssele, Geheimhouding en getagged met , , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 29 juli 2020: COVRA naar rechter om ANVS-inspectie over financiering eindberging geheim te houden

  Vorige week berichtten we dat de kernafvalbeheerder COVRA bezwaar had tegen openbaarmaking van informatie over een inspectie van de toezichthouder ANVS bij COVRA en over het signaal van de ANVS dat het bestaande kader voor financiering van de eindberging van kernafval herzien moet worden. De ANVS had tot openbaarmaking besloten na een verzoek hierom van […]


 • 20 juli 2020: COVRA wil dat ANVS voorgenomen dwangsom geheim houdt

  Toezichthouder ANVS meldde in haar recente jaarverslag een inspectie te hebben gedaan bij kernafvalbeheerder COVRA en naar aanleiding daarvan staatssecretaris Van Veldhoven te hebben geadviseerd de financiering van de opslag en eindberging van kernafval te herzien. Laka heeft de ANVS daarop om meer informatie gevraagd, en het blijkt nu dat de ANVS de COVRA na […]


 • 25 oktober 2019: COVRA houdt kernafval onderzoek geheim voor NGO’s

  Gisteren kondigde Laka aan een rechtszaak te hebben aangespannen tegen COVRA omdat de kernafvalbeheerder geen informatie over de onderzoeksplannen voor de eindberging van kernafval geeft. Behalve bij  COVRA heeft Laka deze informatie natuurlijk ook elders gevraagd. Onlangs ontving Laka van het RIVM, een partner van COVRA, wèl (wat) documenten over de onderzoeksplannen van de COVRA. […]


 • 24 oktober 2019: Geen geheimen over de eindberging van kernafval!

  In april heeft Laka radioactiefafvalbeheerder Covra gevraagd naar onderzoeksplannen voor de eindberging van kernafval. Alhoewel de Centrale organisatie voor radioactief afval publiekelijk altijd beweert heel transparant te zijn, paste het antwoord van de Covra op één velletje: “Nee”. Laka vindt dat mensen het recht hebben om in een vroeg stadium betrokken te worden bij het […]


 • 20 maart 2019: Rechtszaak Urenco-documenten; uitspraak 30 april

  Dinsdag 19 maart vond bij de Rechtbank Amsterdam de zitting plaats van Laka tegen het Ministerie van Buitenlandse Zaken over de weigering documenten over de Gemengde Commissie openbaar te maken. De Gemengde Commissie bestaat uit vertegenwoordigers van Duitsland, Groot-Brittannië en Nederland en komt voort uit het Verdrag van Almelo dat de oprichting van uraniumverrijkingsbedrijf Urenco […]


 • 25 juli 2017: Veiligheidsregio Zeeland maakt rommeltje van Wob-verzoek

  Vorig jaar ontstond er rumoer rondom de directeur van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Volgens klokkenluiders zou de toenmalige directeur, Mw. G. Ruijs, overmatig bevriende externe deskundigen inhuren, werken met schaduwdirecteuren, het bestuur van de VRZ onvoldoende en onjuist informeren en geen voorbeeldgedrag tonen. Bij een ongeluk met kerncentrale Borssele of kernafvalverwerker Covra is de Veiligheidsregio […]