Stemverhoudingen moties VAO Nucleaire veiligheid

Dinsdag (23 mei) waren in de Tweede Kamer de stemmingen over de moties die vorige week ingediend waren tijdens het overleg Nucleaire Veiligheid. De meeste moties gingen over de Belgische kerncentrales. De motie (PvdD, GL, CU, SP en PvdA) dat de Nederlandse regering de Belgische “moet verzoeken” de kerncentrale in Tihange te sluiten werd aangenomen. Een vrijwel identieke motie, maar dan met de woorden “druk uit oefenen” op de Belgische regering, werd daarentegen verworpen. Vorig jaar werd de motie Smaling om “aan te dringen bij de Belgische overheid op sluiting van Doel-3 en Tihange-2” nog aangenomen, maar weigerde de minister die uit te voeren.

Hier een overzicht van de moties en de precieze stemverhoudingen over de moties die op dinsdag 16 mei zijn ingediend. De motie (PvdD, GL, CU, SP) dat Nederland zich aan moet sluiten bij de juridische procedures tegen Tihange, werd verworpen. Daar stemden SGP en 50Plus namelijk mee met VVD, CDA, PVV en FvD. Een motie over “aansluiting bij de oproep van West-Brabantse gemeenten om de kerncentrales in Doel te sluiten” werd ook verworpen, daar sloot D66 zich bij VVD, CDA, PPV en FvD aan. Een motie van VVD, CDA en D66 “over het borgen van de leveringszekerheid van medische isotopen en de nucleaire veiligheid”, -nietszeggend, maar bedoeld als hart onder de riem voor de Pallasreactor, werd met algemene stemmen aangenomen.

Vorig jaar werd een ongeveer gelijkluidende motie (motie Smaling) om “aan te dringen bij de Belgische overheid op sluiting van Doel-3 en Tihange-2” nog aangenomen, maar liet minister Schultz weten de motie om niet uit te voeren.

Op 25 juni is er een grote menselijke keten van Aken via Maastricht en Luik naar Tihange. Opgeven kan hier.