(Te)veel straling op NRG-terrein

Aan de grens van het NRG-terrein is in juli al de hoeveelheid straling gemeten die volgens de Kernenergiewet in een heel jaar is toegestaan. NRG is bezig te onderzoeken waar de hoge straling van afkomstig is. De meting is verricht vlak bij de hal die wordt gebruikt voor tijdelijke opslag van transport-gereed radioactief afval. Dat is aan de grens van het NRG terrein met het ECN-terrein; en niet aan het buitenhek van de terreingrens. NRG heeft met het eigen transparantiebeleid gebroken en publiceert al een poos niets meer over ongewone gebeurtenissen.

Volgens een melding op de website van de nucleaire toezichthouder ANVS heeft NRG op 14 juli gemeld dat op 11 juli 2017 is vastgesteld dat de gemeten stralingsdosis aan de inrichtingsgrens aan het eind van het tweede kwartaal van 2017 39 microsievert bedraagt, waar de jaarlimiet in de Kernenergiewetvergunning van NRG gesteld is op 40 microsievert. Op het moment van melding is er nog geen sprake van een overschrijding van deze jaarlimiet, maar de verwachting van NRG is dat dit wel op korte termijn zal plaatsvinden. De dreigende overschrijding betreft één meetpunt op inrichtingsgrens van NRG nabij de STEK-hal. De hal wordt gebruikt voor tijdelijke opslag van transport-gereed radioactief afval.

NRG voert een onderzoek uit om vast te stellen wat de oorzaken zijn van deze aanstaande overschrijding van de jaardosislimiet en zal maatregelen nemen om blootstelling aan deze inrichtingsgrens zoveel mogelijk te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen. De ANVS houdt toezicht op het onderzoek en beoordeelt het resultaat en de voorgestelde maatregelen. Wanneer door de ANVS een overtreding van de vergunning is geconstateerd, wordt dit in een apart traject afgehandeld.

Nieuw (non)-transparantiebeleid NRG
Wel toevallig dat NRG het pas meld en de oorzaak gaat onderzoeken als ze bij (op) de jaarlimiet zitten; dat zagen ze toch ook wel eerder aankomen? En vreemd dat er sindsdien geen melding is geweest dat de jaarlimiet ook daadwerkelijk is overschreden en wat de oorzaak is en of het opgelost is. Plus het feit dat deze melding pas recent op de ANVS-site is toegevoegd

En blijkbaar is er bij NRG zelf ook een nieuw (non-) transparantie-beleid. In het (recente) verleden publiceerde NRG zelf alle ongewone gebeurtenissen, met steevast deze inleiding: “Veiligheid staat voorop. Adequaat reageren op ongewone gebeurtenissen (ongeacht grootte, het risico of de gevaarzetting) is een voorwaarde voor nucleaire veiligheid. Via een persbericht meldt NRG aan het einde van ieder kwartaal alle ongewone gebeurtenissen die aan de bevoegde instanties gerapporteerd zijn.

Dat is blijkbaar verleden tijd.