Toegestane normen tritiumbesmetting nu 50 keer zo hoog

De nucleaire toezichthouder heeft de interventiewaarden voor sanering voor de tritiumbesmetting buiten het onderzoeksterrein in Petten in een klap 50 keer zo hoog gemaakt. NRG kampt al lang met besmettingen door het radioactieve tritium en het lukt niet om die onder controle te krijgen. Omdat de besmetting buiten het terrein boven de toegestane normen komt heeft de ANVS nu de beslissing genomen om die normen flink te verhogen: van 100 Becquerel naar 5000 Becquerel per liter!

De NRG liet in april weten dat het niet lukt om de tritiumbesmetting afkomstig van de hogefluxrector onder controle te krijgen. NRG stelde vast, dat ondanks 4 jaar sanering de tritiumbesmetting zich zodanig uitbreidt dat de “saneringswaarde op de terreingrens in de toekomst (mogelijk in 2018 of later) overschreden zal worden.

Om de tritiumverontreiniging die in 2012 gemeten werd te verwijderen, is NRG in februari 2013 gestart met saneren. Daarvoor werd een saneringswijze ontwikkeld die echter al een aantal keren moest worden bijgesteld: “Zowel de grondwaterstroming als het effect van de tritiumsanering op de verplaatsing van de tritiumverontreiniging bleken anders dan verwacht.” Met andere woorden die verontreiniging verplaatst zich gewoon, wat ook blijkt uit de het feit dat ondertussen het “netwerk voor het monitoren van het grondwater uitgebreid” werd.

NRG heeft vervolgens aan de toezichthouder ANVS het verzoek gedaan de interventie waarden voor sanering te verhogen. Aan dit verzoek heeft ANVS nu voldaan en niet gering ook: de saneringsnorm is verhoogd van 100 Becquerel per liter naar 5000 Bq/liter. Vijftig keer zo veel dus.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de ANVS.