Vergunning productie medische isotopen met laag verrijkt uranium

Twee weken nadat de inspraakprocedure voor de ontwerpvergunning is afgelopen, publiceert de nucleaire toezichthouder ANVS] al de definitieve vergunning voor het omschakelen van hoog naar laag verrijkt uranium in de productie van Molybdeen, de grondstof voor medische isotopen. Snel, zo zou je dat wel kunnen noemen. Of eigenlijk is het meer een eindsprintje, want dit staat al sinds jaren negentig op de agenda en omschakeling in 2015, zoals vastgelegd in internationale afspraken, is lang niet gehaald. De omschakeling naar het minder proliferatiegevoelig laag verrijkt uranium is wat de Hoge Flux Reactor betreft hiermee –procedureel- helemaal voltooid.

Er is nog wel de mogelijkheid om bij de Raad van State bezwaar tegen de definitieve vergunning aan te tekenen, maar die weg staat alleen open voor de indieners van een zienswijze in de eerdere procedure. En dat waren er precies twee: de locale groepen Petternerduinen Kernvrij en de Stichting ter behoud van het Schoorlse- en Noord-Kennemerduingebied.