Wie moet wat waar gaan doen bij stralingsongeluk

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het Responsplan Crisisplan Stralingsincidenten gepubliceerd. Het is een overzicht van scenario’s van mogelijke stralingsongevallen en de maatregelen die dan genomen moeten worden -en in sommige gevallen preventief- zoals het verspreiden van jodiumprofylaxe. Tevens gaat het responsplan in op de crisisorganisatie.

Het vorige Responsplan dateert uit 2011. Dat heette toen nog het Nationaal Plan Kernongevallenbestrijding. Dat betekent dat de informatie (gedeeltelijk) verouderd was. De nu uitgevoerde revisie is dan ook vooral gericht op actualisatie. De opbouw en inhoud van het plan bleven zoveel mogelijk ongewijzigd. Behalve de titel die verandert is zijn er nog een paar andere wijzigingen ten opzicht van de vorige versie. De belangrijkste zijn de aanpassingen die te maken hebben met het harmonisatiebesluit van juli 2014: daarbij werden interventiewaarden en de zonering in lijn gebracht met de omringende landen

Uit de inleiding: Bij de respons op een stralingsongeval zijn verschillende partijen betrokken. Het doel van dit document is het geven van een beschrijving van de crisisorganisatie Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten (NCS) op rijksniveau en de responsprocessen die gevolgd worden tijdens een crisis. Ter illustratie geven scenario’s de voornaamste karakteristieken van de diverse typen stralingsongevallen weer.

Het Responsplan NCS beschrijft de nationale crisisstructuur bij stralingsongevallen. Tevens is de link naar de regionale crisisstructuur bij stralingsongevallen beschreven. Een uitgebreide beschrijving van de regionale crisisstructuur van de veiligheidsregio’s en responsprocessen is te vinden in de regionale crisisplannen, rampbestrijdingsplannen en procedures.

Het  document is geschreven voor betrokkenen bij stralingsongevallen binnen overheidsdiensten, hulpverleningsorganisaties en ketenpartners. Het is een responsdocument dat deze doelgroep in de responsfase ondersteunt door middel van een beschrijving van scenario’s, rollen en verantwoordelijkheden alsmede responsprocessen op rijksniveau met de link naar regionaal niveau.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, Rampenplannen en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 5 juli 2018: OVV: Reactie ANVS en Van Veldhoven teleurstellend

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt de reacties van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Van Veldhoven en de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming op de aanbevelingen uit haar rapport ‘Samenwerken aan nucleaire veiligheid’ over de internationale samenwerking bij nucleaire incidenten, teleurstellend; weinig nieuwe inzichten en geen enkele gevoel voor urgentie. Dat blijkt uit de beoordeling […]


 • 15 mei 2017: Crisiscommunicatie bij stralingsincidenten

  De kans dat er in Nederland een kernongeval plaatsvindt waarbij straling vrijkomt, is klein, maar als een ongeval plaatsvindt kunnen de maatschappelijke gevolgen ernstig zijn. Daarom vindt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het belangrijk goed vast te leggen hoe de communicatie is georganiseerd in relatie tot de crisisbeheersingsprocessen vanuit het nationale perspectief. Communicatie is […]


 • 25 maart 2022: KPMG: ANVS kan wèl handhaven op gebrekkige tarieven COVRA

  KPMG heeft voor staatssecretaris Heijnen van IenW (CDA) een onderzoek gedaan naar de tarieven van kernafvalbeheerder COVRA. DIt naar aanleiding van de constatering van de ANVS dat Nederlandse ziekenhuizen de rekening gepresenteerd krijgen voor het kernafval van Urenco en kerncentrale Borssele. Toezichthouder ANVS wilde COVRA in 2019 hierom een dwangsom opleggen, maar kwam daar op […]


 • 25 maart 2022: IenW wil kader voor retour kernafval kerncentrale Borssele

  Terwijl kerncentrale Borssele al decennia verbruikte splijtstof in Frankrijk laat opwerken om daarna het hoog radioactieve restafval bij de COVRA te stallen, gaat staatssecretaris van IenW Heijnen (CDA) nu pas een kader voor de acceptatie van dit opwerkingsafval ontwikkelen. De reden hiervoor is dat EPZ, de exploitant van kerncentrale Borssele, onlangs toestemming heeft gevraagd om […]


 • 11 maart 2022: HFR offline vanwege doorgeroest experimenteersysteem

  Zoals verzocht door NRG, heeft de ANVS woensdag per direct, dus zonder inspraak, de vergunning van de HFR gewijzigd, waarmee de kernreactor, volgens planning van NRG, per donderdag 17 maart weer in werking zou kunnen gaan. Nu is wel voor het eerst duidelijk wat er precies kapot was: een koelleiding naar een bestralingsexperimenten-opstelling buiten de kernreactor […]


 • 1 maart 2022: NRG wil wijziging HFR-vergunning zonder inspraak

  Kernreactor-exploitant NRG heeft de ANVS laten weten dat voor de reparatie van de lekkage in de HFR aanpassingen aan het koelsysteem van de kernreactor nodig zijn. Daarvoor is ook een wijziging van de Kernenergiewetvergunning noodzakelijk. Wat hierbij opmerkelijk is, is dat NRG de ANVS heeft gevraagd om “op grond van het patiëntenbelang” de vergunning direct […]