ANVS benoemt Diederik Samsom tot voorzitter van Raad van Advies

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft de motie van het voormalig Kamerlid en huidig staatssecretaris Van Veldhoven uitgevoerd en een Raad van Advies benoemt. hiermee heeft de ANVS “de mogelijkheid [...] om advies in te winnen van externe deskundigen”. De raad heeft als taak om de ANVS gevraagd en ongevraagd te adviseren over aangelegenheden die verband houden met de taken van de nucleaire toezichthouder. Voorzitter is Diederik Samsom, benoemd “vanwege zijn expertise op de gebieden openbaar bestuur en nucleaire veiligheid.”

De raad bestaat volgens het bericht van de ANVS, uit "onafhankelijke deskundigen uit binnen- en buitenland” met expertise op het gebied van nucleaire veiligheid, stralingsbescherming, beveiliging, toezicht en handhaving en openbaar bestuur. De leden van zijn benoemd tot 30 juni 2022.
Een overzicht van de overige leden staat op de site van de ANVS.