België: ontmanteling en opslag in vijf jaar 25% duurder

De Belgische organisatie voor de opslag van radioactief NIRAS heeft haar nieuwe vijfjaarlijkse inventaris van de nucleaire passiva gepubliceerd. In die inventarisatie worden de kosten van het afvalbeheer en de ontmanteling van de nucleaire installaties geëvalueerd en wordt nagegaan of daarvoor voorzieningen worden aangelegd. Uit het rapport blijkt dat NIRAS de verwachte kosten voor ontmanteling en opslag met 3 miljard euro (25%) heeft verhoogd ten opzichte van het vorige vijfjarenplan, tot 15,1 miljard euro.

Het door de NIRAS gepubliceerde vijfjaarlijkse inventaris van de nucleaire passiva gaat over de periode 2013-2017. De forse stijging waar NIRAS van uitgaat is vooral te wijten aan de hogere kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales, de toename van de hoeveelheid verbruikte splijtstof door de bijkomende exploitatiejaren en de hogere kosten voor het afvalbeheer zelf. NIRAS –de Belgische Covra- zegt wel dat om de ramingen betrouwbaar te maken, alle kosten duidelijk moeten zijn, ook die verbonden aan het beheer van het afval op lange termijn. En dat is nu nog niet bekend, want in tegenstelling tot het laag- en middelactieve kortlevende afval, dat geborgen zal worden in een bovengrondse bergingsinstallatie in Dessel, staat de langetermijnoplossing voor hoogactief en/of langlevend afval nog niet vast.

NIRAS stelt wel voor om het afval diep onder de grond op te slaan, in een “bodemsamenstelling die al miljoenen jaren stabiel is”. Dat voorstel werd door NIRAS op 15 februari 2018 ingediend bij de verantwoordelijke ministers. Ook de nucleaire toezichthouder, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) beaamt dat ondergrondse berging de enige veilige optie is. Volgens de huidige planning zou dat ongeveer in 2035 moeten zijn.

NIRAS uit wel bezorgdheid over het 'aanleggen van voorzieningen' voor de eindopslag, met name over de wettelijke afdwingbaarheid van betaling: het "huidig wettelijk kader" voorziet wel in afspraken "maar niet in de nodige dwingende mechanismen om de goede uitvoering ervan in alle gevallen te verzekeren, in het bijzonder bij het stopzetten van de activiteiten van een producent of bij zijn vereffening." NIRAS signaleert daarnaast nog enkele problemen die de lange termijn financiering onzeker maken (pag. v-vi van de summary)

En Nederland?
In Nederland is het beleid om 100  jaar langer te wachten. De Covra (OPERA), presenteerde eind januari nog weer eens een berekeningen van de geschatte kosten voor (alleen) de eindopslag. Dat was 2 miljard euro. En dat zijn dan de kosten voor een onbekende methode, onbekende locatie, onbekende geologische ondergrond en een onbekende hoeveelheid kernafval. En dat alles dan over 100 jaar.

En dat was precies het bedrag waar het Nederlandse beleid al vele jaren van uit gaat en waar voor gespaard wordt! Nou, kwam dat even goed uit….