Borssele: winst voor exploitant; verlies voor eigenaren

EPZ, de exploitant van de kerncentrale Borssele, heeft over 2017 een nettowinst gemaakt van €9,1 miljoen. Door de noodzakelijke investering in de veiligheid van de kerncentrale de afgelopen twee jaar werd het eigen vermogen bijna gehalveerd. In het Ontmantelingsfonds zit nu €200 miljoen. Ongeveer een derde van wat EPZ over 15 jaar verwacht nodig te hebben voor het afbreken van de kerncentrale. EPZ maakt winst omdat de eigenaar alle geproduceerde stroom af moet nemen tegen een vaste prijs. Die ligt hoger dan de marktprijs waardoor de eigenaren verliezen leiden en niet de exploitant.

Uit het door EPZ gepubliceerde Jaarverslag over 2017 blijkt dat de kerncentrale exploitant het boekjaar 2017 heeft afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van €17,2 miljoen. Na aftrek van het saldo van financiële baten en lasten en aftrek van belastingen bedraagt het netto-resultaat €9,1 miljoen positief. Dat kleine netto resultaat is ook te danken aan het feit dat EPZ in 2016 al de bijdrage voor 2017 –circa €15 miljoen- heeft overgemaakt aan het fonds voor de ontmanteling van de kerncentrale. Deze Stichting Beheer Ontmantelingsgelden Kerncentrale Borssele is in 2012 opgericht –een voorwaarde in de Kernenergiewet- en moet er dat bij sluiting van de kerncentrale voldoende financiële middelen aanwezig zijn om de ontmanteling te kunnen bekostigen. De kosten voor de ontmanteling wordt nu door EPZ op €600 miljoen geschat. Eind 2017 zat er ongeveer een derde van dat geld in het fonds: €201 miljoen.

Exploitant wentelt verlies af op eigenaar
Terwijl de exploitant EPZ een kleine winst maakt, leiden de eigenaren van EPZ, (PZEM -70 %- en Essent -30%-) verlies op de door de kerncentrale geproduceerde stroom. Die zijn contractueel verplicht alle stroom af te nemen tegen een vastgestelde prijs. Die prijs is –flink- hoger dan de marktprijs, waardoor ze verlies maken. PZEM, de energieproductietak van het vroegere Delta, leed het afgelopen jaar een verlies van ongeveer €70 miljoen. Het bedrijf heeft door verkoop van winstgevende onderdelen, de afgelopen jaren ongeveer 800 miljoen euro verdient, maar de kerncentrale blijkt een bodemloze put en de hoop dat vanaf 2022 de energieprijzen stijgen en voor winst gaan zorgen, wordt steeds meer de bodem in geslagen. “Als dit zo doorgaat, loopt PZEM leeg”, aldus de aandeelhouders -provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten- afgelopen december.
PZEM zelf verwacht ook in 2018 een flink verlies te leiden.

Storingen Kerncentrale Borssele
Aan de hand van de afgelopen maand gepubliceerde rapportage van Ongewone Gebeurtenissen in Nederlandse Nucleaire Installaties 2017 heeft Herman Damveld een nieuwe bijgewerkte versie van zijn Bedrijfsstoringen Kerncentrale Borssele gepubliceerd.