Borssele: winst voor exploitant; verlies voor eigenaren

EPZ, de exploitant van de kerncentrale Borssele, heeft over 2017 een nettowinst gemaakt van €9,1 miljoen. Door de noodzakelijke investering in de veiligheid van de kerncentrale de afgelopen twee jaar werd het eigen vermogen bijna gehalveerd. In het Ontmantelingsfonds zit nu €200 miljoen. Ongeveer een derde van wat EPZ over 15 jaar verwacht nodig te hebben voor het afbreken van de kerncentrale. EPZ maakt winst omdat de eigenaar alle geproduceerde stroom af moet nemen tegen een vaste prijs. Die ligt hoger dan de marktprijs waardoor de eigenaren verliezen leiden en niet de exploitant.

Uit het door EPZ gepubliceerde Jaarverslag over 2017 blijkt dat de kerncentrale exploitant het boekjaar 2017 heeft afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van €17,2 miljoen. Na aftrek van het saldo van financiële baten en lasten en aftrek van belastingen bedraagt het netto-resultaat €9,1 miljoen positief. Dat kleine netto resultaat is ook te danken aan het feit dat EPZ in 2016 al de bijdrage voor 2017 –circa €15 miljoen- heeft overgemaakt aan het fonds voor de ontmanteling van de kerncentrale. Deze Stichting Beheer Ontmantelingsgelden Kerncentrale Borssele is in 2012 opgericht –een voorwaarde in de Kernenergiewet- en moet er dat bij sluiting van de kerncentrale voldoende financiële middelen aanwezig zijn om de ontmanteling te kunnen bekostigen. De kosten voor de ontmanteling wordt nu door EPZ op €600 miljoen geschat. Eind 2017 zat er ongeveer een derde van dat geld in het fonds: €201 miljoen.

Exploitant wentelt verlies af op eigenaar
Terwijl de exploitant EPZ een kleine winst maakt, leiden de eigenaren van EPZ, (PZEM -70 %- en Essent -30%-) verlies op de door de kerncentrale geproduceerde stroom. Die zijn contractueel verplicht alle stroom af te nemen tegen een vastgestelde prijs. Die prijs is –flink- hoger dan de marktprijs, waardoor ze verlies maken. PZEM, de energieproductietak van het vroegere Delta, leed het afgelopen jaar een verlies van ongeveer €70 miljoen. Het bedrijf heeft door verkoop van winstgevende onderdelen, de afgelopen jaren ongeveer 800 miljoen euro verdient, maar de kerncentrale blijkt een bodemloze put en de hoop dat vanaf 2022 de energieprijzen stijgen en voor winst gaan zorgen, wordt steeds meer de bodem in geslagen. “Als dit zo doorgaat, loopt PZEM leeg”, aldus de aandeelhouders -provincie Zeeland en Zeeuwse gemeenten- afgelopen december.
PZEM zelf verwacht ook in 2018 een flink verlies te leiden.

Storingen Kerncentrale Borssele
Aan de hand van de afgelopen maand gepubliceerde rapportage van Ongewone Gebeurtenissen in Nederlandse Nucleaire Installaties 2017 heeft Herman Damveld een nieuwe bijgewerkte versie van zijn Bedrijfsstoringen Kerncentrale Borssele gepubliceerd.

Dit bericht werd geplaatst in Borssele, Ongelukken, PZEM en getagged met op door .
Heb je een opmerking of zie je een feitlijke onjuistheid? Laat het ons weten!

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 10 juni 2022: Zeeland: Openhouden kerncentrale Borssele gaat Jetten geld kosten

  De provincie Zeeland, de grootste aandeelhouder van PZEM, op haar beurt aandeelhouder in 's lands laatste kerncentrale, wil kerncentrale Borssele best langer dan 2033 openhouden, maar dan moet het Rijk wel flink in de buidel tasten. En minister Jetten (Klimaat en Energie) zet de deur daarvoor al vast open. Hij nodigt PZEM uit om aan […]


 • 19 april 2021: Ontvlechting Evides: Rijk laat Zeeland definitief zitten met kerncentrale Borssele

  Vrijdag presenteerde het Rijk samen met de provincie Zeeland een voorstel hoe drinkwaterbedrijf Evides af te splitsen van PZEM. PZEM bezit naast aandelen Evides namelijk ook 70% van kerncentrale Borssele en lijdt daar al jaren verlies op. PZEM kan dat verlies dekken met dividend van Evides maar daardoor krijgen Zeeuwse regionale overheden, op hun beurt […]


 • 16 oktober 2020: Petitie WISE: Geen verlies voor Zeeland, sluit kerncentrale Borssele in 2023

  Kerncentrale Borssele draait al jaren met verlies. De eigenaars van de kerncentrale, waaronder de provincie Zeeland en dertien Zeeuwse gemeenten, nemen daarmee een risico met publiek geld. Zeeuwen zijn het slachtoffer en draaien uiteindelijk op voor het verlies. In 2019 werd het verlies geschat op zo’n € 40 miljoen. Volgens WISE legt elk Zeeuws gezin […]


 • 15 september 2020: EPZ: Borssele kan langer in bedrijf, maar moet wel geld bij

  Kerncentrale Borssele kan volgens exploitant technisch misschien wel langer openblijven dan 2033, dat moet verder onderzocht, maar dan moet er wel geld bij. Dat is ongeveer de boodschap die minister Wiebes krijgt op zijn vraag aan exploitant EPZ of een levensduurverlenging mogelijk is. Die vraag kwam naar aanleiding van een motie om de benodigde aanpassing […]


 • 30 juni 2020: Wientjes: Zeeland verliest tot 2033 aan kerncentrale Borssele

  Afgelopen vrijdag presenteerde Bernhard Wientjes zijn rapport "Wind in de zeilen ~ Een nieuwe start". De commissie Wientjes onderhandelde een compensatiepakket voor de provincie Zeeland die een marinierskazerne misliep. Een van de punten waar de provincie graag een oplossing voor zou hebben is de verliesgevende kerncentrale Borssele. De Provincie en Zeeuwse gemeenten zijn eigenaar van […]


 • 3 juni 2020: ANVS: Schade in kerncentrale Borssele door uitstel onderhoud

  Uit het vorige week gepubliceerde jaarverslag van de ANVS blijkt dat kerncentrale Borssele tien jaar lang onderhoud voor zich uitschoof, waardoor in 2018 het primaire koelsysteem van de kerncentrale beschadigd raakte en de kerncentrale anderhalve maand buiten gebruik was. Afgelopen vrijdag is kerncentrale Borssele stilgelegd voor de jaarlijkse splijtstofwissel. De komende drie weken wordt een […]