Brand Urenco in augustus 2016 nu pas gemeld

Op 3 augustus 2016 was er bij Urenco in Almelo een brand in de filterdrooginstallatie van het Recycle Centrum. In die filterdrooginstallatie worden natte filters gedroogd, zodat deze als radioactief afval afgevoerd kunnen worden. Met hulp van de externe brandweer was de brand snel onder controle. Direct na de brand zijn controles op het vrijkomen van radioactieve stoffen uitgevoerd, waarbij geen verontreinigingen met radioactieve stoffen zijn vastgesteld. Die brand is echter pas in november 2017 gemeld aan de nucleaire toezichthouder: Urenco ging er van uit dat het incident niet meldingsplichtig was. We hebben er een paar dagen later wel over geschreven

Naar de oorzaak van de op 13 november 2017 gemelde brand in de filterdrooginstallatie heeft Urenco onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat het ontwerp van de installatie niet goed afgestemd was op het daadwerkelijke gebruik en de daarvoor vooraf gestelde eisen. Hierdoor was een risico voor de brandveiligheid ontstaan. De installatie is buiten gebruik gesteld en ontmanteld. “Urenco heeft maatregelen genomen om in de toekomst meer aandacht te besteden aan de controle of het ontwerp van onderdelen van de installatie voldoet aan de gestelde eisen”, aldus de melding van toezichthouder ANVS op 17 januari 2018 (!)

Nieuw is dat er nu een reden opgegeven wordt voor de erg late melding aan de ANVS. Dat komt omdat ze “de meldplicht van deze gebeurtenis niet hebben onderkend.” De meldplicht is blijkbaar gebaseerd “op de door de brand veroorzaakte kosten en niet op basis van veiligheidsoverwegingen.” Tijdens de jaarlijkse ANVS inspectie van de interne storingsmeldingen is de meldplicht alsnog onderkend. Vervolgens heeft Urenco de gebeurtenis alsnog formeel aan ANVS gemeld. Waarom het dan nog weer twee maanden duurt voor ANVS het incident op haar website meldt is onduidelijk.

Tot slot: “De ANVS heeft deze gebeurtenis op basis van de door Urenco beschikbaar gestelde informatie ingeschaald als INES-niveau 0, een kleine afwijking.