D66 N-Holland: genoegdoening Rijk noodzakelijk voor risico lening Pallas

Er moet een ‘genoegdoening’ komen van het Rijk voor de risico’s die de provincie Noord-Holland loopt als het het laatste deel van de €40 miljoen leent aan de geplande Pallas-reactor. Dit lijkt de provinciale fractie van D66 te stellen in vervangende vragen over de voortgang en de risico’s van de nieuwe Pallas reactor. In eerdere vragen klonk twijfel door over de commitment van het Rijk voor het project. In deze nieuwe vervangende vragen is de twijfel van D66 aan het Pallas project zelf voelbaar. Ondertussen heeft  Gedeputeerde Staten het business plan van Pallas en het recent gemaakte rapport van PWC/Strategy& geheim verklaard totdat de exploitatie van Pallas beëindigd is.

Op 31 mei heeft D66 Noord-Holland vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de Pallasreactor die de eerder gestelde vragen van 18 mei vervangen. Na een algemene inleiding over het belang van Pallas voor de productie van medische isotopen, maakt D66 nog maar eens duidelijk waar het hen om gaat en gaat men in op de brief van minister Wiebes waarin hij zegt dat tot 2020 gewacht kan worden voor gekozen moet worden voor Pallas of Lighthouse. D66 is boos over die passage: “In het bovenstaande artikel in de pers gaf Minister Wiebes aan op twee paarden te willen wedden namelijk Lighthouse en Pallas. D66 is van mening dat wedden op paarden bij Ladbrokes thuishoort met je eigen middelen. D66 is zeer ontstemd dat dat met provinciale middelen gebeurt, die ten behoeve van dit project als voorinvesteringen dienen en waarvan de terugbetaling afhangt van de realisatie van Pallas.

En D66 lijkt wat dat betreft de bui al een beetje zien hangen. In de inleiding op het tweede deel van vraag 4, vat de provinciale fractie het nog een keer samen: “Het onderzoek van Strategy& concludeert in de Tweede Kamerbrief dat het perspectief van Lighthouse qua winstgevendheid als “hoog” gekwalificeerd wordt en dat van Pallas als gematigd positief en deze conclusies worden door het Rijk overgenomen.

Beoordeling PWC/Strategy& van business plannen Pallas en Lighthouse

En komt dan tot de vraag: “Is het college het met D66 eens dat er geen ruimte is voor beide initiatieven? En Pallas alleen door de geplande opleverdatum al een groot markt/marketing probleem kan krijgen?

De laatste vraag is ook opmerkelijk: D66 wil ‘genoegdoening’ van het Rijk voor verdere investeringen (de derde tranche) in Pallas: “Is het college het eens met D66 dat gezien de opstelling van het Rijk en het verschil in de aard van de risico’s en baten het logisch is om een inzet van middelen te koppelen aan een genoegdoening van het Rijk.

In het laatste AO in de Tweede Kamer leek het CDA al ongelukkig met de door Wiebes aangekondigde overweging om Lighthouse financieel te gaan steunen (CDA’er Von Martels: “Is het niet zo dat door Lighthouse te stimuleren, PALLAS geen investeerder zal vinden?”), nu lijkt D66 in Noord-Holland datzelfde standpunt in te nemen.

Geheimhouding
Ondertussen heeft de Gedeputeerde Staten het business plan van Pallas en het recent gemaakte rapport van Strategy& geheim verklaard totdat de exploitatie van Pallas beëindigd is. Van dat rapport is een korte versie gepubliceerd, samen met een standpunt bepaling van minister Wiebes. De business case was al in 2012 geheim verklaard, maar met een einddatum van 01-01-2023, omdat verwacht werd dat dan de reactor al in bedrijf zou zijn. Nu de inbedrijfname steeds uitgesteld wordt (nu ergens in 2025, wat ook nog een optimistische schatting lijkt), dreigde de geheimhouding te verlopen. Daar is nu met de zinsnede "Geheimhouding duurt voort totdat de exploitatie van de Pallas-reactor is beëindigd" een eind aangemaakt. Nu is het dus zo dat in het geval Pallas wel gebouwd gaat worden -en we met z’n allen de verliezen moeten gaan betalen- we niet mogen weten hoe het zover is gekomen. De Provinciale Staten moeten het besluit in de volgende vergadering op 11 juni nog wel even goedkeuren.