D66 ziet commitment overheid voor Pallasreactor afnemen

D66 in de provincie Noord-Holland ziet de ‘commitment’ van de regering voor de nieuwe reactor Pallas af nemen en wil dat de provincie “ten allen tijde” de investeringen al gedaan in Pallas beschermt. Zowel Noord-Holland als het Rijk hebben 40 miljoen euro toegezegd voor de ontwikkeling van de nieuwe reactor. Over het betalen van het laatste deel van die lening moet binnenkort besloten worden. Minister Wiebes zei vorige week dat in 2020 meer duidelijkheid komt over de noodzaak van Pallas omdat dan meer zicht is op private financiering en ook over de ontwikkeling van Lighthouse. De regering heeft het voornemen ook een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van Lighthouse ter beschikking te stellen.

De fractie van D66 heeft in de provinciale staten van Noord-Holland vragen gesteld over de moeilijke voortgang van de nieuwe Pallasreactor. Aanleiding zijn opmerking van minister Wiebes over mogelijke financiering voor de ontwikkeling van het Lighthouseprocede om medische isotopen te produceren en het jaar 2020 als moment waarop meer duidelijkheid komt over de toekomst van Pallas. D66 wil van Gedeputeerde Staten weten of de uitspraken “een wijziging van de strategie van de samenwerkende overheden op dit terrein” betekent, en of er overleg is geweest met het ministerie? D66 denkt namelijk dat die commitment van groot belang is. “Echter, commitment van overheden voor Pallas is nodig om investeerders aan te trekken voor het project en is nodig om de business case rond te krijgen” constateert D66 en vervolgd: “Bent u het met ons eens dat de uitspraken van de Minister daarin contraproductief zijn? Zo nee, waarom niet. Zo ja, gaat u met de Minister in gesprek hierover om commitment te herstellen?

Opmerkelijk is de volgende vraag die begint met de constatering dat er investeringen zijn gedaan (het grootste gedeelte van de 40 miljoen is al door de provincie uitbetaald). “Verlies van commitment zou betekenen dat onze investeringen in gevaar komen. Bent u het met ons eens, dat dat onacceptabel is en ten allen tijde voorkomen moet worden? Welke actie gaat het college ondernemen om de investeringen te beschermen?” Het is onduidelijk hoe D66 die bescherming van de investeringen voor zich ziet, maar ziet dat commitment blijkbaar langzamerhand verdwijnen. Als laatste vraagt D66 aan de Gedeputeerde Staten om er alvast bij de minister voor te pleiten dat Noord-Holland “serieuze compensatie voor verlies van werkgelegenheid dient te krijgen” als Pallas niet door gaat.

Wie het verslag van het Algemeen Overleg in de Kamer er op na leest, kan inderdaad tot de conclusie komen dat er langzaam iets begint te veranderen; in elk geval is er in de Kamer nog niet eerder zo twijfelend over de noodzaak en de komst van Pallas gesproken. Zelfs het CDA vroeg zich hardop af of het wel verstandig is om een financiële bijdrage aan Lighthouse ter beschikking te stellen, want is “het niet zo dat door Lighthouse te stimuleren, Pallas geen investeerder zal vinden?