Fout in weggelakte informatie transportvergunning

Steeds vaker worden kernenergiewetvergunningen –transportvergunningen in het bijzonder- niet gepubliceerd. Het blijft dan bij een kennisgeving dat de vergunning is afgegeven, zonder details van wat waar en hoe. Reden is vaak ‘veiligheid cq beveiliging’. Een kopie van de vergunning krijgen is nog mogelijk, maar dan zijn alle wel details weggelakt. Maar hoe kan men –‘civil society’- die vergunningen dan nog controleren? Antwoord: dat kan ook niet. Onder de weggelakte gegevens blijken echter wel fouten te staan. Op 18 juni is er door de ANVS een vergunning afgegeven voor het vervoer van MOX-brandstof naar kerncentrale Borssele. MOX is een mix van uranium en plutonium. Omdat er alleen maar een kennisgeving van het verlenen van de vergunning was gepubliceerd en niet de eigenlijke vergunning –nationale veiligheid, want plutonium- had Laka toch ook maar de vergunning opgevraagd. Je kunt namelijk bezwaar maken tegen die vergunning, maar hoe kun je dat doen als er geen vergunning gepubliceerd is? Kregen we van de ANVS een afschrift van de vergunning (met netjes ‘Kopie voor Laka’ erop) waarin alle details over het transport weggelakt waren. Tsja. Nu blijkt dat er een fout onder het weggelakte deel stond. En niet zomaar één: “Abusievelijk is de hoeveelheid plutonium per element in artikel 3 van de vervoersvergunning met kenmerk ANVS-2018/9100 opgenomen in plaats van de totale hoeveelheid plutonium van de zending.” En dus werd gisteren, 14 augustus, de gewijzigde vergunning gepubliceerd. Dat wil zeggen: de mededeling. Want de vergunning zelf, staatsbelang, nationale veiligheid etc. want plutonium, dus niet gepubliceerd. En als je dan een afschrift van de gewijzigde vergunning opvraagt en krijgt, zal die er precies zo uit zien als de foutieve vergunning. Want gelakt! Bij ‘Beveiligingscategorie I’ gaat het niet alleen om plutonium, maar ook om uranium-233 of meer dan 20% verrijkt uranium in bepaalde hoeveelheden.

Om hoeveel plutonium gaat het?
In elk MOX-brandstofelement voor Borssele zit ongeveer 27,5 kg plutonium. Hoeveel elementen er onder de vervoersvergunning vallen is weggelakt, maar minder dan 10. Er vallen maximaal 8 transporten onder deze vergunning die geldig is tot juni 2021. Aangezien EPZ van plan is elk jaar 12 MOX-elementen in de kernreactor te laden, zal het ws gaan om 36 (3x12) brandstofelementen. In totaal is dat dan ongeveer 990 kilo plutonium over alle 8 zendingen die onder deze vergunning vallen. In de oorspronkelijke vergunning stond waarschijnlijk 27,5 kg. Foutje, bedankt!

Hoeveel 990 kilo plutonium is? In Tsjernobyl in 1986 kwam ongeveer 50 kilo van de radioactieve stoffen cesium, strontium en plutonium vrij. In tegenstelling tot gebruikte brandstof, waar ook plutonium in aanwezig is, straalt vers MOX veel minder hard en heeft daarmee een veel minder grote ‘natuurlijke’ drempel tegen diefstal. Belanghebbenden –maar hoe weet je dat want de transportroute is ook weggelakt- kunnen nog wel “aan de voorzieningenrechter [sic] van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State” een voorlopige voorziening aanvragen. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst een bezwaarschrift hebben ingediend, dat kan nog zes weken.

Dit bericht werd geplaatst in ANVS, Borssele, MOX, Transporten, Vergunningen en getagged met op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 22 januari 2020: Ondanks ‘beëindiging’ nog steeds kernwapen-uranium in Petten

  Omdat met hoogverrijkt uranium kernwapens kunnen worden gemaakt, is wereldwijd afgesproken het gebruik ervan uit te bannen. Tijdens de nucleaire top in Den Haag, in 2014, sprak de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama zo ook met Nederland af om voor de productie van medische isotopen over te stappen van hoog- naar laagverrijkt uranium. Vier jaar […]


 • 26 april 2019: Stas erkent: Levensduurverlenging kerncentrale Borssele in strijd met Verdrag

  Na onderzoek van vijf maanden is staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat uiteindelijk ook tot de conclusie gekomen dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele inderdaad in strijd is met het Verdrag van Aarhus. Haar voorganger, Pieter van Geel, had met het Borssele Convenant in 2006 vastgelegd dat de kerncentrale 20 jaar langer open mocht […]


 • 8 februari 2019: Transport naar opwerkingsfabriek Frankrijk

  Afgelopen dinsdag vertrok een transport met verbruikte brandstof uit de kerncentrale Borssele naar La Hague in Frankrijk, waar het donderdag arriveerde. In de opwerkingsfabriek wordt de splijtstof de komende jaren chemisch bewerkt zodat uranium en plutonium kunnen worden gescheiden. Deze splijtstoffen zijn dan te gebruiken in Mengoxide (MOX)-brandstof. Een wereldwijd klein aantal kerncentrales doen dat […]


 • 27 november 2018: IAEA: speciale vervoersregeling ‘is helemaal niet speciaal’

  Volgens het Internationaal Atoom Energie Agentschap is er niets bijzonders aan een regeling waarbij nucleaire transporten in niet-gecertificeerde containers –en met een soort gedoogvergunning- vervoerd worden. Dit laat de IAEA weten aan verantwoordelijke staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Van Veldhoven, toen nog D66 Kamerlid, had twee jaar geleden de zaak zelf aangekaart bij regering en […]


 • 2 mei 2018: Borssele: 20 jaar langer in bedrijf zonder beoordeling milieueffecten

  De Raad van State heeft de bezwaren van Greenpeace en Laka tegen de in 2016 afgegeven revisievergunning van kerncentrale Borssele ongegrond verklaard. Daarmee komt er voor nu (voorlopig) een einde aan de pogingen van de twee milieuorganisaties om milieueffecten van de 20-jaar langere exploitatie van de kerncentrale mee te laten wegen. De Raad van State […]


 • 10 november 2017: Urenco vervoert verrijkt uranium in ongeschikte container

  Urenco heeft verrijkt uranium vervoert naar Frankrijk in een container die niet aan de eisen voldeed. Dat bleek echter pas bij aankomst in Zuid-Frankrijk. De container kan daar niet verwerkt worden en moet nu terug naar Almelo. Dat concludeert Laka uit een vergunning “op grond van een speciale regeling” die door de nucleaire autoriteit is […]