INES indeling en communicatie FANC vs ANVS

Tijdens een onderhouddsstop van de Belgische kerncentrale Doel 1 constateerde Engie Electrabel dat niet alle koelpompen beschikbaar waren. Het gaat om de zogenaamde Shutdown Cooling-pompen die bij stilstand beschikbaar moeten zijn. Volgens de Belgische toezichthouder FANC zijn de koelpompen ondertussen wel beschikbaar. Het FANC oordeelde dat deze gebeurtenis “geen impact op de veiligheid van de werknemers, de bevolking of het leefmilieu” en heeft hem ingedeeld als INES 1.
Dit Belgische directe melden van de INES-categorie staat in groot contrast met de ‘voorlopige inschattingen’ die de Nederlandse toezichthouder ANVS vrijwel altijd communiceert. Terwijl de INES-schaal juist bedoeld is om te communiceren met het publiek over de ernst van een incident “in an open and consistent way”.Doordat de ANVS maanden, soms langer dan een jaar, een slag om de arm houdt over precieze INES-classificatie van een incident is toegevoegde waarde bij voorlichting in Nederland wel een beetje verdwenen. Hoe kan het dat dat in België wel lukt?

Zo is de INES-indeling van de tritium-lekkage bij de HFR, vorige maand, nog steeds niet definitief: Omdat daarnaast de nucleaire veiligheid niet in gevaar is geweest, komt een voorlopige INES-inschaling uit op 0, een kleine afwijking zonder veiligheidsconsequenties. Ophoging naar INES-1 kan aan de orde zijn als sprake is van een systematisch probleem in de veiligheidscultuur, of als uit nader onderzoek blijkt dat onvoldoende geleerd is van eerdere gebeurtenissen.