Kamer: principe ‘vervuiler betaalt’ niet voor radioactief afval

Van de Tweede Kamer mag er best publiek geld naar het opruimen van radioactief afval gaan. De Kamer heeft gisteren namelijk een motie verworpen waarin gevraagd werd er voor te zorgen dat de vervuiler de opruimkosten betaalt. De verantwoordelijke staatssecretaris, Van Veldhoven, had de motie -met merkwaardige argumenten- ook ontraden. Ze stelt onder meer dat anders de volksgezondheid in gevaar kan komen. ‘De vervuiler betaalt’ blijkt bij radioactief afval een holle frase.

De staatssecretaris Van Veldhoven ontraadde vorige week tijdens het debat al de ‘de-vervuiler-betaalt’ motie: “Als we dat ook zouden doorvoeren voor het historisch afval, waarvoor de vervuiler niet meer eenduidig aan te wijzen is, loopt de volksgezondheid mogelijk gevaar.” Dat nu, is om twee redenen, een merkwaardige argument: ten eerste omdat steeds gezegd is dat er geen enkele reden tot ongerustheid is als het afval blijft liggen waar het ligt: het ligt er goed. De enige reden dat het daar weg moet –zeggen NRG en de overheid- is beleidsmatig: het besluit in 1984 om al het radioactief afval op één plek op te slaan bij de Covra in Zeeland. En nu “loopt de volksgezondheid mogelijk gevaar”? Met die redenering kunnen we alles gaan subsidiëren… Ten tweede is helemaal wel duidelijk van wie het radioactief afval is: dat NRG graag die mythe in stand houdt dat de verantwoordelijkheid bij de Staat ligt, is vanuit hun standpunt gezien niet opmerkelijk; daar zijn ze zeer bij gebaat. Uit onderzoek van vorig jaar in opdracht van ministerie van EZ blijkt echter klip en klaar dat NRG (100% dochter van ECN) de eigenaar van het afval is. “According to legal experts ownership resides with ECN, not the State.”

Toch heeft ECN/NRG al minimaal 260 miljoen gekregen voor het opruimen. Het is misschien begrijpelijk dat de staat alsnog betaalt (moet betalen) als de eigenaar van het radioactief afval failliet is, maar tot die tijd…

Andere moties met betrekking tot kernenergie waarover gestemd werd: verzoekt de regering met een plan van aanpak en een bijbehorend tijdpad te komen om de kerncentrale van Borssele binnen enkele jaren te sluiten (verworpen); onderzoeken of het verstandig zou zijn de eisen voor het uitvoeren van een MER rondom kerncentrales en nucleaire installaties te verscherpen (aangenomen); ervoor zorg te dragen dat er een MER wordt uitgevoerd in het kader van de vergunningswijziging van kerncentrale Borssele (verworpen).

Van Veldhoven had al laten weten dat ze het onderzoek of het verstandig is de eisen voor het uitvoeren van een MER rondom kerncentrales te verscherpen, mee laat nemen in een studie dat ze nu aan het uitvoeren is. Welke studie dat is, zei ze niet.

Dit bericht werd geplaatst in Borssele, NRG, Overheid, Parlement en getagged met , , op door .

Over Stichting Laka

Het documentatie- en onderzoekscentrum kernenergie - Ketelhuisplein 43, Amsterdam - tel: 020-6168294 - mail: info@laka.org - @LakaNieuws - FB: facebook.com/stg.laka


Gerelateerde berichten:

 

 • 4 juli 2017: Subsidie, subsidie en doorsukkelen of stoppen?

  Zoals bekend, staat de Nederlandse nucleaire sector er niet al te rooskleurig voor. Daarom heeft het Kabinet onderzocht welke nucleaire kennisinfrastructuur nog van belang is voor medische toepassingen en of men nog wat kan doen aan de kosten van het historisch kernafval in Petten. Het gisteren verschenen eindrapport van de 'hoogambtelijke werkgroep nucleair landschap’ beschrijft […]


 • 30 juli 2019: Bedrijfsduurverlenging zonder inspraak mag niet. En Borssele?

  Gisteren oordeelde het het Europese Hof van Justitie dat de kerncentrales Doel-1 en Doel-2 in België geen bedrijfsduurverlenging hadden mogen krijgen zonder een milieueffectprocedure met grensoverschrijdende inspraakmogelijkheden. Maar hoe zit het dan met kerncentrale Borssele? Die had toch ook een levensduurverlenging zonder inspraakprocedure? Het wachten lijkt op een lopende beroepsprocedure tegen de laatst afgegeven vergunning. […]


 • 19 juli 2018: Raad van State buigt zich over kernafval NRG Petten

  Gisteren, 18 juli, diende bij de Raad van State in Den Haag het beroep van Laka tegen het goedkeuringsbesluit van de ANVS voor het plan van aanpak voor de verwerking en afvoer het radioactief afval van NRG in Petten naar de COVRA in Zeeland. Laka meent dat, zonder dat de milieugevolgen van de verschillende opties […]


 • 14 september 2020: Radioactief afval NRG risico voor investeerders Pallas

  Zoals we al eerder meldden, liggen gesprekken met investeerders in de geplande Pallasreactor al een poos stil. Gehoopt wordt dat die in het najaar weer opgestart kunnen worden. Eén van de knelpunten, zo blijkt uit een artikel in het Financiële Dagblad, is het historisch radioactief afval in Petten. Ondanks de vele tientallen miljoenen die hier […]


 • 1 juli 2020: Tweede Kamer zwalkt: Nu mag Borssele weer langer openblijven

  Heeft het jaar 2033 als sluitingsdatum van kerncentrale Borssele toch maar mooi tien jaar in de Kernenergiewet gestaan! In 2010 werd de Kernenergiewet nog gewijzigd opdat Borssele eind 2033 haar deuren zou sluiten. Gisteren stemde een Kamermeerderheid voor de CDA-VVD motie waarin de regering wordt gevraagd om 'voor te bereiden dat de levensduurverlenging van kerncentrale […]


 • 15 juni 2020: Nederland koerst af op internationale flater levensduurverlenging Borssele

  Uit een brief van Staatssecretaris van Veldhoven blijkt dat haar ministerie grip heeft verloren op hoe fouten bij de levensduurverlenging van een kernreactor kunnen worden voorkomen. En dat terwijl de staatssecretaris eerder nog volhield dat de levensduurverlenging van kerncentrale Borssele tot 2033 volgens het boekje was verlopen. Afgelopen najaar zette ze een wijziging van de […]