Kerncentrale Borssele: graafwerkzaamheden beschadigen kabel stroomvoorziening

Door graafwerkzaamheden op het terrein van de kerncentrale Borssele is op 9 januari de de kabel van externe stroomvoorziening voor de kerncentrale beschadigd. Hierdoor was het noodstroomnet van de kerncentrale korte tijd niet beschikbaar. De noodstroomdiesel werd automatisch opgestart: binnen 10 seconden was de voeding van het noodstroomnet weer in werking. De kerncentrale is –geheel volgens de voorschriften- tijdens het voorval gewoon in bedrijf gebleven. EPZ heeft dit op 19 februari, anderhalve maand later, aan de nucleaire toezichthouder gemeld.

Uit de melding: De voedingskabel naar dat deel van het noodstroomnet was bij graafwerkzaamheden beschadigd geraakt. De centrale startte daarop automatisch de noodstroomdiesel die de betreffende stroomvoorziening overneemt. De centrale is voorbereid op dit soort situaties. Binnen 10 seconden was de voeding van het noodstroomnet weer in werking.  Na 50 minuten was de reguliere aansluiting op het elektriciteitsnet weer hersteld. De reactor is, geheel volgens de voorschriften, gedurende de stroomstoring in bedrijf gebleven.

EPZ heeft na het voorval alle graafwerkzaamheden op het terrein stilgelegd totdat de oorzaak van het voorval duidelijk was. Zij heeft onderzocht hoe het voorval zich heeft kunnen voordoen en met welke veiligheidsmaatregelen de kans op dit soort gebeurtenissen verder kan worden verkleind. EPZ stelt vast dat de voorbereiding van het werk beter had gekund door zorgvuldiger overleg met de aannemer. EPZ heeft haar procedures voor het graven nabij leidingen aangepast.