Kerncentrale Borssele zeker ‘nog weken’ buiten bedrijf

EPZ laat weten dat de kerncentrale nog zekere meerdere weken buiten bedrijf blijft nadat door een elektronische storing de kerncentrale op 4 augustus automatisch afschakelde. EPZ wil geen nieuwe datum noemen wanneer de kerncentrale weer in bedrijf zou komen, maar ‘het duurt zeker nog “enkele weken” afhankelijk van de uitkomsten van onderzoeken en in hoeverre apparatuur vervangen moet worden. EPZ lijkt iets tegemoet te komen aan de vragen die er over de storing leven en heeft een vrij uitgebreide update op haar website gezet.

De mededeling op de website van EPZ is anders dan de vorige: veel uitgebreider. En ook worden een aantal van de belangrijkste vragen gesteld:  waardoor ontstond de storing, wat gebeurde er precies en is er misschien nog meer ‘nevenschade’? Hoewel het er op lijkt dat dat al onderzocht is (“Er is daarom onderzoek gedaan naar twee zaken”) zijn de antwoorden summier en onvolledig –of zelfs afwezig. Bijvoorbeeld: “Het onderzoek naar de storing heeft uitgewezen dat een tweetal elektronicamodules vervangen moesten worden.” Dat is een gevolg van de storing, niet de oorzaak.

Over de kapotte lager van de pomp –de nu bekende nevenschade-  zegt EPZ: “Eén van de twee hoofdkoelmiddelpompen werd niet afgeschakeld terwijl het reactorbeveiligingssyssteem wel de bijbehorende smeerolietoevoer afsloot”. Bij het demonteren van die lager volgde echter nog meer verrassingen: het bleek "dat ook andere onderdelen van deze pomp te lijden hebben gehad". 

Wanneer de centrale weer opgestart wordt hangt van een aantal factoren af waarvan de uitkomst nu nog onbekend zijn. “Een onderbouwde datum voor de opstart van de centrale kan daarom nog niet worden geven. Deze stilstandsperiode zal in elk geval nog meerdere weken duren” aldus EPZ.

Op de Remit wordt nu de nacht van 13 op 14 september genoemd als datum. Dat zou dus zomaar nog een maand kunnen duren.