Laatste deel lening aan Pallasreactor

De regering heeft besloten het laatste deel van een in 2012 besloten lening van 40 miljoen over te maken aan de Stichting Voorbereiding Pallasreactor. Ook de provincie zal naar verwachting binnenkort ook besluiten het laatste deel van haar lening van 40 miljoen over te maken. Die 80 miljoen zou het mogelijk moeten maken de reactor te ontwerpen, het vergunningstraject te doorlopen en private financiers te vinden voor de bouw. Volgens de regering moet Pallas in 2025 in bedrijf komen, en dat lijkt later dan bijvoorbeeld de grote concurrent Lighthouse.

In een brief aan de Kamer meldt Minister voor Medische Zorg Bruins, dat de regering heeft besloten het laatste deel van de lening van 40 miljoen euro aan Pallas beschikbaar te stellen.
In 2012 werd door regering en provincie besloten samen 80 miljoen te lening om de realisering van de nieuwe Pallasreactor mogelijk te maken. Enkele jaren eerder was een aanbesteding afgebroken wegens een gebrek aan financiële middelen. Dat dit laatste deel is uitbetaald, zegt weinig over de doorgang van het project. Dat staat namelijk steeds meer onder druk door innovatie in alternatieve productiemethodes van medische isotopen, o.a. het ASML Ligththouse procéde. Bijkomend probleem van Pallas is dat het project al weer enorm vertraagd is. Toen werd besloten tot de lening voor fase 1 (ontwerp, vergunningstraject en het vinden van private financiering voor de reactor) was voorzien dat fase 1 nu ongeveer afgerond zou zijn. Zo staat in de originele leningsvoorwaarden: “De stichting lost het uitbetaalde bedrag inclusief de bijgeschreven rente in zijn geheel af binnen zes maanden nadat de stichting financiering voor de bouw van een hoge flux reactor heeft aangetrokken, doch uiterlijk op 1 januari 2019.” Dat is dus over 4 maanden. In het document waarin de EC toestemming geeft voor de lening (ivm staatssteun) staat dat Fase 1 duurt van 2012-2017, en dat in 2017 de bouw van de reactor gaat beginnen. In de laatste bekende planning van de provincie (januari 2018) is dat opgeschoven naar 2021.

Die vertraging levert steeds meer problemen op omdat alternatieve productiemethodes voor medische isotopen, zoals Lighthouse, daardoor naar verwachting eerder kan produceren dan Pallas. Dat ziet ook de regering die als gevolg daarvan het laatste jaar een stuk minder positief is geworden over Pallas en een slag om de arm houdt over de realisering.

Komende week zijn in de gemeente Schagen hoorzittingen over het wijzigen van het bestemminsgplan voor de bouw van Pallas. De Kernenergiewetvergunning zal pas, naar verwachting in 2020 worden aangevraagd.